yardim

Rüyada Yardım | Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada bir kimseye yardım ettiğini görmek, ilâhî yardıma mazhar olmaya ve sevaba delâlet eder. Yine rüyada birine yiyecek, içecek bir şey verdiğini görmek, kerem ve cömertliğe ve iyi bir isim yapmaya delâlet eder

Rüyalar Kitabı | Müellif

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.

Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.

Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Rüyada birine yardım etmek işyerinde yükselmeye, yardım almak gerçek hayatta bir dosttan gelecek yardım eline işaret eder.

Rüyada yardım, mertlige delalet eder.

Bir insana yardım ettiğini görmek, mertliğinin genisliğine, ve sevap islediğine işarettir.

Birinin kendi hakkinda iyilikte bulunmasi ya günahkar veya günahsiz olduğuna delildir, iyilik edenden iyilik edilenin hayir ve menfaat göreceğini de söyleyenler vardir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada yardım istemek, sevilmeye; yardım etmek ise, hayırlı bir is yapmaya işarettir. Birine yardım etmek işyerinde yükselip, hayalini kurduğunuz yere geleceğiniz anlamındadır.

Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslam Alimi

Birine yardım etmek, iş hayatında yükselip, hep çıkmak istediğiniz makama ulaşacağınızı işaret eder.

Eğer rüyanızda size yardım ediliyorsa, gerçek yaşamda da bir iyi arkadaşınız size yardım edecek demektir.

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Allame Meclisi

Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah’ın gadabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, onu rah-metiyle kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan bir kimse ise, o takdirde bu rüya makbul değildir.

İslami Rüya Tabirleri | İslam Uleması

Rüyada yardım ettiğinizi görmek mert kimseye, hayır işlediğinize; iyilik görenin iyilik yapandan hayır göreceğine işarettir.

Büyük Rüya Tabirleri | Anonim


Yardım | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Yardım


Hakim Yardımcısı

Rüyada hakim yardımcılarından birini görmek, boşşeylere yardım eden bir adamı görmeye işarettir. Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan emin olmaya delâlet eder.

Eğer hakim yardımcılarının üzerinde siyah elbiseler bulunursa, bu kere tam tersi, üzüntü ve kedere delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Benzer Aramalar