sarhos

Rüyada Sarhoş | Büyük Rüya Tabirleri

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir.

Rüyaların Anlamı | Müslim

Sarhoş olduğunu görmek üzüntü ve kedere, sevinç içinde varlıklı yaşamaya yahut devlet ve saltanata; Sarhoş olup üstünü başını yırttığını görmek, nimet ve varlıktan azmaya, Şarapla sarhoş olmak haram mala, Korku içinde olan birinin kendini sarhoş görmesi hayra, Sarhoş olmadığı halde sarhoşmuş gibi davranmak olmayan şeyi kendinde var göstermeye yahut töhmet ve belaya; rüya sahibi salih biri ise Allah aşkına ve gönül sarhoşluğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; İçki İçmek, Sarhoşluk Veren Şeyler. ) İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir.

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir. Kişinin düşüncesizce kendisine zarar vereceğine işarettir.

Rüyasında sarhos gören haram mal . kazanir. Kirmani'ye göre; bir içki içmedigi halde sarhos gören, siddetli bir korkuya düser ve mali eksilir, içki içerek sarhos gören islerinde zorluk çeker.

Rüyasında sarhoş olduğunu gören kimse, düşüncesizce hareket ederek kendine zarar verecektir. Yine sarhoş olduğunu gören, kafasız, kötü biri tarafında zarara uğrayabilir.

Rüyada sarhoş görmek; işlerin bozulacağına, bir korku yaşayacağına, bazı yorumculara göre ise; haram mal elde etmeye, zarara uğramaya, içki içtiğini görmek; yanlış davranışlar yüzünden çıkmaza girip işlerin bozulmasına işarettir.

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Cumhur


Sarhoş | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sarhoş


Sarhoş, Sarhoşluk

Cafer Sadık: Rüyada sarhoş olmanın dört tabiri vardır:

1-Haram mal

2-Zenginlik

3-Malda azalma

4-Korku ve endişeAllame Meclisi: Sarhoş olduğunuzu görmek; zengin olacağınıza, ancak ahiretten gaflet edeceğinize ve dünyaya düşkün olacağınıza işarettir. «İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir!»[161]

Müellif: Sarhoşluk; haram mala ve namaz konusunda tembelliğe işarettir.

Cabir Mağribi: İçkiden dolayı sarhoş olduğunuzu görmek; sarhoşluk miktarınca korku ve endişeye işarettir.

... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Sarhoşluk

Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir.

Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir.

Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki: -Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeye-rek azmasına ve nimetlere tahammül edememesine delâlet eder.

Evet: Öyledir.

Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeye-rek azmışlar ve kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya delâlet eder. Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye alâmettir.

Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ’ya aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Sarhoşluk

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği nedeniyle bunu hazmedemeyerek şımarmasına işaret eder.

Eğer sarhoşluk şaraptan olursa, saltanat ve maldır. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk nispeten şiddetli bir korkudur.

Rüyadaki sarhoşluk hali korku içinde bulunan kimse için hayırla yorumlanır.

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına işaret eder.

Bazen bu rüya, rüya sahibine bir belanın inmesine ve bundan şaşarak dehşete düşmesine işaret eder. Sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyin kendisinde olduğunu iddia etmeğe işaret eder.

Rüyada sarhoşluk veren şeyi içmek uyanıkken dövülmeye veya dövücü bir adama yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Sarhoşluk

Rüyada sarhoş olmak maddi sıkıntının işaretidir.

Bu rüya, kendinize hakim olamadığınızın da işaretidir.

Rüyada kendisini sarhos görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada sarhos olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malin çokluguna işarettir.

Rüyada sarhosluk eğer hurma ve üzümden olursa helhalde devlet ve saltanata işarettir Bir kimse rüyada sarhos olsa ve üzerindeki elblsesinl yirtsa, o kimsenin nimet ve tkbalinin genisligi sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasina ve nimetlere tahammül edememesine işarettir. Sarap içtiğini ve sarhos gören kimseye haram mal gelir. Sarhosluk eğer saraptan olursa saltanat ve maldir. Sarapdan baska bir seyle meydana gelen sarhosluk, sarhosluk nispetinde siddetli bir korkudur. Sarhosluk, erkek ve kadın için asagilanmalarina işarettir. Çünkü sarhosluk, cahillige ve issizlige işarettir.

Rüyadaki sarhosluk korku içinde bulunan kimse için hayra işarettir.

Rüyada sarhos olmadigi halde kendisine sarhosluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir meziyetin kendisinde iddia etmege işarettir.

Bazen bu rüya, rüya sahibine bir töhmet ve belanin inmesine ve bundan sasarak dehsete düsmesine işarettir.

Eğer rüyayi gören salih birisi ise Allah (C. C. ) 'a ask ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhosluguna erer. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sarhoşluk Veren Şeyler

Bir kimsenin rüyada sarhoşluk veren -şarap, viski, rakı, bira- gibi şeyleri görmesi, mal, evlat ve zevcede bulunan şüphelere delâlet eder.

Rüyada at sütünden yapılan kımızı içtiğini görmek, haram mala işarettir.

Darı, arpa ve buğdaydan imal edilen sarhoşluk veren şeyi içmek, dinin veya zevcenin bozulmasına yahut İslâm dininden çıkmaya ya da yaptığı tevbeyi bozmaya delâlet eder. Kişinin rüyada sorhoşluk veren şeyi içtiğini görmesi, uyanıkken dövülmeye veya dövücü bir adama işarettir... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Sarhoşluk Veren Şeyler

Malda, evlatta ve evin hanımında bulunan şüpheli durumlara, Böyle bir şeyi içmek dayak yemeye, günah işlemeye, tövbesini bozmaya ve haram mala delalet eder.

Rüyada sarhosluk veren seyleri görmek, malda evlatta ve hanimda bulunan süpheye işarettir.

Rüyada sarhosluk veren seyi içmek uyanikken dövülmeye veya dönücü bir adama işarettir.

Dari, arpa va bugdaydan yapilmis sarhosluk veren içkiyi içmek, dinin veya hanimin bozukluguna yahut islam dininden çikmaya ya da yapilan tövbenin bozulmasina işarettir.

Bugdaydan yapilan ve sarhosluk veren içki ise haramdir. Yahut daridan yapilmistir.

Dari ise yenilecek seylerdendir.

Bazen bu rüya, bugday, hurma, üzüm ve darinin ucuzlayacağına ve bollanacağına işarettir.

At sülünden yapilan sarhosluk veren kirmizi içmek, haram mala işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Benzer Aramalar