Rh | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Rh


Dirhem

Cafer Sadık: Rüyada dirhem görmenin on iki tabiri vardır:

1-Doğru söz

2-Hacet gidermek

3-Velayet

4-Biriktirilmiş mal

5-Dost

6-Evlat

7-Arkadaş

8-Bol rızk

9-Güvende olmak

10-Cariye

11-Makam

12-Derece

Kırık dirhem görmenin dört tabiri vardır:

1-Çirkin söz

2-Savaş ve husumet

3-Kelepçe ve zindan

4-Tartışma

İbn-i Sirin: Sağlam dirhem hayra, bozuk veya kırık dirhem yalan söze…

Dirhem görmek; gerçek hayatta da dirhem/ para elde edeceğinize…

Az dirhem görmek; güzel sözler işiteceğinize veya tevhit kelimesini haykıracağınıza…

Siyah dirhemin tura olan yüzünü görmek; savaş ve husumete…

Birinin size bir kese veya bir çuval dolusu dirhem/ para verdiğini görmek; aynı kişiyle bir konu hakkında meşveret edeceğinize, ancak yanlış yönlendirileceğinize…

Dirheminizin kaybolduğunu veya birinin çaldığını görmek; evlatlarınız konusunda üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Küçük bir dirhem kaybettiğinizi, bir daha da bulamadığınızı görmek; üzerinizdeki sıkıntının bertaraf olacağına…

Dirhem bulduğunuzu veya birinin size dirhem verdiğini görmek; biriyle tartışacağınıza işarettir.

Kirmani: Elinizde dirhem olduğunu görmek; güzel bir söz işiteceğinize…

Bol miktarda dirhem görmek; mal elde edeceğinize…

Eşinizle dirhem paylaştığınızı görmek; eşinizle aranızda neticesi olmayan bir konuşma geçeceğine…

Evinizde bir bohça dolusu dirhem olduğunu görmek; gördüğünüz dirhem kadar mal elde edeceğinize…

Bol miktarda dirhem topladığınızı görmek; insanları hak yoldan alıkoyacağınıza…

Avucunuzda bir adet beyaz dirhem olduğunu görmek; çocuk sahibi olacağınıza…

Avucunuzda bulunan dirhemin kaybolduğunu görmek; çocuğunuzun öleceğine…

Bol miktarda dinar (altın para) ve dirhem bulduğunuzu görmek; helal mal biriktireceğinize işarettir.

*İsmail Eş’as: Tabir bakımından siyah dirhem beyaz dirhemden daha iyidir. Para kesesinde olan dirhemler ise işiteceğiniz sözlere işaret eder.

Görüntü bakımından güzel dirhem; dünya ve ahiret saadetine…

Kötü dirhem; dünya ve ahiret saadetinden mahrum kalacağınıza…

Sağlam dirhem; sağlam ve hikmetli söze…

Kırık dirhem; biriyle husumet edeceğinize veya bir ihtiyacınızı gidereceğinize…

Gümüş dirhem; mal elde edeceğinize işarettir.

... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Ejderha

Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya yakıcı ateşe delâlet eder.

Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir.

Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir çocuğa delâlet eder.

Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, uzun ömür ile tâbir olunur. Veya eline mülk ve saltanat geçer.

Bir kimsenin rüyada ejderhanın etini yediğini görmesi, melik tarafından gelecek mala delâlet eder ve onun eline nimet geçer. Yine bir kişinin rüyada zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini ve kendisi ile konuştuğunu veya kendisine bir şeyler verdiğini görmesi, o kişi namına meydana gelecek çok büyük hayra delâlet eder. Hâmile bir kadının rüyada ejderha doğurduğunu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu doğurmasına işarettir.

Bazı kere de bu rüya, şerli ve fasık bir çocuğa işarettir ki, sonunda çocuğun boynu vurulur. Yine bazı kere ejderha görmek, gözle görülen ve fakat düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin kendisinde toplandığı bir düşmana alâmettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Ejderha

Rüyada ejderha görmek, yüzünüze gülen ama aslında size düşman olan birisine işarettir. Hamile bir kadının rüyasında ejderha görmesi sakat çocuk doğuracağına yorumlanır.

Rüyada görülen ejderha zalim ve görevini kötüye kullanan bir kimseye delalettir.

Rüyada yedi başlı ejderha görmek çevrede dedikodu ve fitnenin yayılacağına işarettir. Hasta birisinin rüyasında ejderha görmesi ecelinin yakın olduğuna işarettir.

Rüyada ejderha tarafından suya çekildiğini görmek, bir devlet büyüğü tarafından haksızlığa uğrayacağınıza işaret eder.

Rüyada ejderhanın kendisine hiç dokunmadığını gören, iyiliklere ve hayırlara mahzar olur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Ejderha

Ejderha benzer korkunç bir hayvan görmek, hasımlarınızı yenebileceğinize. işaret. eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Ejderha

Allame Meclisi: Büyük bir ejderha görmek; zalim yöneticiye…

Ejderha görmek; dalkavuk ama azılı bir düşmanla karşılaşacağınıza ve bu kimseden asla gaflet etmemeniz gerektiğine…

Ejderha yakaladığınızı görmek; büyük bir kitlenin hakimi ve yöneticisi olacağınıza işarettir.

İbn-i Sirin: Ejderha görmek; büyük bir düşmana veya şiddetli bir düşmanlığa…

Ejderhaya sahip olmak; tüccarlar arasına girmeye…

Ejderhayla savaşmak ve onu mağlup etmek; düşmanınızla mücadele edeceğinize ve onu alt edeceğinize…

Ejderhayı öldürmek ve etini yemek; düşmana galip geleceğinize ve mal yığacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi: Ejderhanın sizi yuttuğunu görmek; düşmanınızın sizi öldürmesinden endişe ettiğinize…

Ejderhanın omzunuza oturduğunu ve size itaat ettiğini görmek; büyük bir düşmanınızın size boyun eğeceğine ve işinizin düzene gireceğine işarettir.

Çağdaş Ulema: Ejderhayı efsanevi bir yaratık olarak görmek; saygın şahsiyetler tarafından destek alacağınıza…

Ejderhayı öfkeli görmek; zarara uğrayacağınıza…

Ejderha tarafından yaralanmak; güçlü bir düşman tarafından tehdit edileceğinize…

Ejderha öldürmek; sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Ejderha

Bu efsanevi hayvan dehşet ve şiddet ehli yöneticiye, yakacı ateşe, Birkaç başlı ejderha kötülük ve zararda aşırı giden sultana, Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi dünyevi yahut uhrevi azaba, Erderha olduğunu yahut ona bindiğini görmek ehil olanlar içinn yöneticiliğe sultan tarafından gelecek dünyalığa yahut uzun ömre, Kadının ejder doğurduğunu görmesi sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya getirmesine, kadın takva ehli ise şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu olmasına, Zararsız, insanla konuşan yahut ona bir şey veren ejderha hayra, Bu yaratık bazen düşmanlığını gizleyen kimseye, Çok başlı ejderha şerde ve kötülükte aşırı giden bir düşmana delalet eder. Ejderha veya buna benzer korkunç bir hayvan görmek, düşmanının hakkından gelebileceğine işarettir.

Ejderha benzer korkunç bir hayvan görmek, hasımlarınızı yenebileceğinize. işaret. eder. Kişinin büyük istekleri olduğunu ve bunlara nasıl erişeceğini bilmemektedir.

Ejderha saldırırsa kişi, istediği şey ile ilgili yardım alacak demektir.

Rüyada ejderha görmek zafere işarettir.

Rüyanizda bir ejderha görmek, düsmanlariniza karsi üstün geleceğinize, ejderha ile savasip onu öldürdügünüzü görmek, rakiplerinize karsi zafer kazanacağiniza, ejderhanin size hücum ettiğini si-zin de kaçtiğinizi görmek, rakiplerinizin sözlerine kandiğiniza delalet eder.

Bir ejderhayi bir vurusta ikiye bölüp öldürdügünüzü görmek, beklenmeyen bir yerden bir müjdeli haber alacağiniza işarettir.

Bir baska rivayete görede: Hastanin rüyada ejderha görmesi, ölümüne işarettir.

Bir kadın rüyada ejderha dogurdugunu görse, sakat bir çocuk dogurur.

Ejderhanin kendisini suya çektiğini gören kimseye, devlet büyügü tarafindan yahut Allah (C. C. ) tarafindan ya da amiri tarafindan eziyet edilir. Kendisinin ejderha gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut güç ve otorite elde eder.

Ejderhanin etini yediğini gören kimse, bir mala sahip olur. Zararsiz olarak ejderhanin kendisine dogru geldigim veya kendisine bir seyler verdiğini yahut kendisiyle konustugunu görse, o kimse için meydana çikacak çok hayra işarettir.

Ejderhanin adam görmek, ordudan bir askere, ejderhanin kadın görmek, kadın askerden bir askere işarettir.

Ejderha, gözle görülen ve düsmanliğini gizleyen, her türlü ser ve kötülüklerin sahibi olan bir düsmana işarettir.

Bir ejderhaya sahip gören, akilsiz bir kimseye zafer bulur. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İmam-I A’zam (rh.a.)

Rüyada imanların sultan ve büyüğü Ebu Hanifeyi görmek, ilme, hikmete, dinde sıdka, inanç ve imanın kuvvetine delâlet eder.

Rüyada İmam-ı A’zam Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini görmek, kalbdeki marifete ve irfan nuruna delâlet eder.

Rüyada diğer mezhep imamlarımızdan herhangi birini görmek de yine ilim ve marifete, dinde salâha ve itikadın güzelliğine delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

İmam-I A’zam (rh.a.)

Rüyada tmami Azam Ebu Hanifeyi görmek, rüya sahibinin ilim yolunda feyzinin artacağına, dinde yükseleceğine çok hayırlı evlatlara sahip olacağına işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Kumarhane

Bir yakınınızı size ihanet edeceğine yorumlanır. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kumarhane

Bir yakınınızı size ihanet edeceğine yorumlanır.

Bir yakınınızı size ihanet edeceğine yorumlanır. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Merhamet

Merhametli ve sevinçli olduğunu görmek Kur'anı ezberlemeye delalet eder. (Daha geniş tabir için Bakınız; Bağışlamak, Rahmet Etmek. ) ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Merhem

Rüyada bir yerinize merhem sürdüğünüzü görmek zor durumda kalacağınıza ve yakın dost ve akrabalarınızdan size yardım etmesi için teklifte bulunacağınıza, etrafta şaşkınlık uyandıracak bir habere, olaya ya dahasta için şifa bulmaya işaret eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Merhem

Rüyada merhem görmek, bir hastalık başlangıcı haberidir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Merhem

İbn-i Sirin: Herhangi bir organınıza merhem sürdüğünüzü görmek; dini inancınızın güzel olduğuna…

Merhem yediğinizi görmek; haram yiyeceğinize…

İnsanlara merhem verdiğinizi görmek; bir çocuğa yardımcı olacağınıza işarettir.

... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Merhem

Rüyada merhem görmek, bir hastalık başlangıcı haberidir. Sarı renkli ise hastalıktır. Melhem sürmek, olayların üstünü kapamak, gizlemek olarak yorumlanır. Rüyada yaranıza veya kanayan bir yerinize merhem sürdügünüzü görmek zor bir durumda bulundugunuz için bir dostunuzun veya yakınınızın size yardımda bulunmasini isteyeceğinize delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Misafirhane

Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.

Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir. Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Misafirhane

Rüyada misafirhane görmek nöbet beklemeye, Allah yolunda cihat etmeye, takvaca ilerlemeye, daha iyi hizmet edebilmek için evlenmekten sakınmaya, nefsini terbiye etmeye işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Misafirhane

Köylerde bulunan odalar ve diğer misafirhaneler nöbet beklemeye, cihad etmeye, kötülüklerden kaçınmaya ve kendini ibadetlere vermeye delalet eder.

Rüyada görülen misafirhane, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya ve evlenmekten kaçinmaya işarettir Bazen de açliga ve nefsini sehvetten men etmeye işarettir.

Bazen misafirhanedeki tenhalik orda kalan cemaatin haline işarettir.

Bundan dolayi yalnizlik, açliga, tutumluluga, kirk gün halvette kalmaya ve vaadin yerine gelmesine işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Perhiz

Kişinin duyduklarını saklayarak huzuru sağlayacağını açıklar. Perhiz bozulursa dedikodu yüzünden kişilerin huzuru kaçacaktır.

Rüyada kendinizi perhiz yaparken görmek; barsak ve mide hastalığına yakalanacağınıa işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Sarhoş

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Sarhoş

Sarhoş olduğunu görmek üzüntü ve kedere, sevinç içinde varlıklı yaşamaya yahut devlet ve saltanata; Sarhoş olup üstünü başını yırttığını görmek, nimet ve varlıktan azmaya, Şarapla sarhoş olmak haram mala, Korku içinde olan birinin kendini sarhoş görmesi hayra, Sarhoş olmadığı halde sarhoşmuş gibi davranmak olmayan şeyi kendinde var göstermeye yahut töhmet ve belaya; rüya sahibi salih biri ise Allah aşkına ve gönül sarhoşluğuna delalet eder. (Ayrıca Bakınız; İçki İçmek, Sarhoşluk Veren Şeyler. ) İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir.

İşlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak demektir. Kişinin düşüncesizce kendisine zarar vereceğine işarettir.

Rüyasında sarhos gören haram mal . kazanir. Kirmani'ye göre; bir içki içmedigi halde sarhos gören, siddetli bir korkuya düser ve mali eksilir, içki içerek sarhos gören islerinde zorluk çeker.

Rüyasında sarhoş olduğunu gören kimse, düşüncesizce hareket ederek kendine zarar verecektir. Yine sarhoş olduğunu gören, kafasız, kötü biri tarafında zarara uğrayabilir.

Rüyada sarhoş görmek; işlerin bozulacağına, bir korku yaşayacağına, bazı yorumculara göre ise; haram mal elde etmeye, zarara uğramaya, içki içtiğini görmek; yanlış davranışlar yüzünden çıkmaza girip işlerin bozulmasına işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sarhoş, Sarhoşluk

Cafer Sadık: Rüyada sarhoş olmanın dört tabiri vardır:

1-Haram mal

2-Zenginlik

3-Malda azalma

4-Korku ve endişeAllame Meclisi: Sarhoş olduğunuzu görmek; zengin olacağınıza, ancak ahiretten gaflet edeceğinize ve dünyaya düşkün olacağınıza işarettir. «İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir!»[161]

Müellif: Sarhoşluk; haram mala ve namaz konusunda tembelliğe işarettir.

Cabir Mağribi: İçkiden dolayı sarhoş olduğunuzu görmek; sarhoşluk miktarınca korku ve endişeye işarettir.

... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Sarhoşluk

Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir.

Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir.

Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki: -Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeye-rek azmasına ve nimetlere tahammül edememesine delâlet eder.

Evet: Öyledir.

Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeye-rek azmışlar ve kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya delâlet eder. Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye alâmettir.

Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ’ya aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Sarhoşluk

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği nedeniyle bunu hazmedemeyerek şımarmasına işaret eder.

Eğer sarhoşluk şaraptan olursa, saltanat ve maldır. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk nispeten şiddetli bir korkudur.

Rüyadaki sarhoşluk hali korku içinde bulunan kimse için hayırla yorumlanır.

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına işaret eder.

Bazen bu rüya, rüya sahibine bir belanın inmesine ve bundan şaşarak dehşete düşmesine işaret eder. Sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyin kendisinde olduğunu iddia etmeğe işaret eder.

Rüyada sarhoşluk veren şeyi içmek uyanıkken dövülmeye veya dövücü bir adama yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Sarhoşluk

Rüyada sarhoş olmak maddi sıkıntının işaretidir.

Bu rüya, kendinize hakim olamadığınızın da işaretidir.

Rüyada kendisini sarhos görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada sarhos olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malin çokluguna işarettir.

Rüyada sarhosluk eğer hurma ve üzümden olursa helhalde devlet ve saltanata işarettir Bir kimse rüyada sarhos olsa ve üzerindeki elblsesinl yirtsa, o kimsenin nimet ve tkbalinin genisligi sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasina ve nimetlere tahammül edememesine işarettir. Sarap içtiğini ve sarhos gören kimseye haram mal gelir. Sarhosluk eğer saraptan olursa saltanat ve maldir. Sarapdan baska bir seyle meydana gelen sarhosluk, sarhosluk nispetinde siddetli bir korkudur. Sarhosluk, erkek ve kadın için asagilanmalarina işarettir. Çünkü sarhosluk, cahillige ve issizlige işarettir.

Rüyadaki sarhosluk korku içinde bulunan kimse için hayra işarettir.

Rüyada sarhos olmadigi halde kendisine sarhosluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir meziyetin kendisinde iddia etmege işarettir.

Bazen bu rüya, rüya sahibine bir töhmet ve belanin inmesine ve bundan sasarak dehsete düsmesine işarettir.

Eğer rüyayi gören salih birisi ise Allah (C. C. ) 'a ask ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhosluguna erer. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sarhoşluk Veren Şeyler

Bir kimsenin rüyada sarhoşluk veren -şarap, viski, rakı, bira- gibi şeyleri görmesi, mal, evlat ve zevcede bulunan şüphelere delâlet eder.

Rüyada at sütünden yapılan kımızı içtiğini görmek, haram mala işarettir.

Darı, arpa ve buğdaydan imal edilen sarhoşluk veren şeyi içmek, dinin veya zevcenin bozulmasına yahut İslâm dininden çıkmaya ya da yaptığı tevbeyi bozmaya delâlet eder. Kişinin rüyada sorhoşluk veren şeyi içtiğini görmesi, uyanıkken dövülmeye veya dövücü bir adama işarettir... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Sarhoşluk Veren Şeyler

Malda, evlatta ve evin hanımında bulunan şüpheli durumlara, Böyle bir şeyi içmek dayak yemeye, günah işlemeye, tövbesini bozmaya ve haram mala delalet eder.

Rüyada sarhosluk veren seyleri görmek, malda evlatta ve hanimda bulunan süpheye işarettir.

Rüyada sarhosluk veren seyi içmek uyanikken dövülmeye veya dönücü bir adama işarettir.

Dari, arpa va bugdaydan yapilmis sarhosluk veren içkiyi içmek, dinin veya hanimin bozukluguna yahut islam dininden çikmaya ya da yapilan tövbenin bozulmasina işarettir.

Bugdaydan yapilan ve sarhosluk veren içki ise haramdir. Yahut daridan yapilmistir.

Dari ise yenilecek seylerdendir.

Bazen bu rüya, bugday, hurma, üzüm ve darinin ucuzlayacağına ve bollanacağına işarettir.

At sülünden yapilan sarhosluk veren kirmizi içmek, haram mala işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Tarhana

Rüyada tarhana görmek, üzüntü, keder ve sıkıntı ile tâbir olunur. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Tarhana

Rüyada tarhana çorbası içmek, o kimsenin sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacağına yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Tarhana

Rüyada tarhana çorbası içmek, o kimsenin tasa ve sıkıntıya maruz kalmasına işarettir.

Rüyada tarhana çorbası içmek, o kimsenin sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacağına yorumlanır. Çok büyük ve temiz kısmettir.

Rüyada tarhana çorbasi içmek, o kimsenin tasa ve sıkıntıya maruz kalmasina işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Tarhun Otu

İbn-i Sirin: Rüyada tarhun otu, kötü huylu kimseye işarettir. Zira tarhun otunun aslı nazar otundandır.

Nazar otunun tadının değişmesi için sirkede bekletilir.

Daha sonra bekletilen ot ekilir ve ondan da tarhun çıkar.

Birinin size tarhun otu verdiğini görmek; onu veren kişiden zarar göreceğinize…

Birine tarhun otu vermek veya evden dışarı atmak; kötü huylu birinden uzaklaşacağınıza işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Tarhun Otu

Tarhun güzel kokulu baharlı tadı olan bir sebzedir.

Rüyada tarhun görmek fena tabiatlı kimselerle tabir olunur.

Bir söylentiye göre, aslı bozuk ve yaptığı işler kötü olan bir kişi ile sohbet edip arkadaş olmaya delalet eder.

Bu kimseden kendisine zarar gelir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Tarhun Otu

Rüyada tarhun otu görmek, üzüntü ve münakaşa yapmağa delalet eder.

Rüyada tarhana otundan yediğini gören kimseye, üzüntü ve keder isabet eder.

Eğer tarhana otundan yese ve ona dokunmasa, zarar edeceği bir mala delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Terhis

Rüyada terhis gören kimse, asker ise sevinç ve mutluluga; sivil ise üzüntü ve kedere işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Tımarhane

Rüyada kendini tımarhanede gören kimsenin sadık dostları olur. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Tımarhane

Bakınız; Akıl Hastahanesi.

Rüyada bir akil hastanesinde ve deliler arasinda bulundugunu gören, kendisine isi ve hayati hususunda çok önemli nasihatler verecek yakın bir dostu ile bulusacağına işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada timarhane görmek, oyuna, bos söze ve çocuklarin aynl-masina işarettir. Kendisini deliler île timarhanede görmek, hapis ve hastaliga işarettir.

Bunu gören hasta ise, hastaligi uzar veya vefat eder.

Bazen timarhane fakir için, refah ve iyi geçime işarettir.

Rüyada kendini delilerle birlikte tımarhanede görmek; hapis yatmaya ve hastalanmaya, rüyayı gören hasta ise; hastalığı artar yada ölür, tımarhaneye girmek; elinizden para çıkacağına, tımarhaneden kaçmak; birisine yardım etmeye, tımarhaneye girdiğini görmek; sıkıntıların biteceğine, işlerin iyiye gideceğine işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Zırh

Rüyada zırh görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal ve maişete delâlet eder.

Rüyada zırh görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Emn ü eman, b) Şeref, c) Güzel geçim, d) Evlat, e) Nimet.

Bir kimsenin rüyada zırh görmesi, düşmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Çünkü, zırh harpte düşmandan korunmak için kullanılır.

Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.

Rüyada kendisine zırh giydirildiğini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate delâlet eder.

Bir kadının rüyada zırh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden kocaya işarettir.

Rüyada zırh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder. Zırh, gücü kuvveti yerinde ve babasının yardımına koşan bir çocuğa da işarettir. Yine rüyada zırh giydiğini görmek, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa veya mal ve mülke delâlet eder.

Rüyada demirden iki bileği olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada”kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin çocuğuna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Zırh

Kişinin rüyada zırh yapan ustayı görmesi, çetin ve müşkül işleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bekâr bir kişinin zırh ustasını görmesi, şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada zırh yapanı görmek, halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlâkı gösteren, buna mukabil kendisinde nifak olan kimseye delâlet eder. Yine zırh yapanı görmek, halkla ünsiyet ve ülfet etmeye, güze] ve hikmetli söz söylemeye işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Zırh

Rüyada zırh giydiğini görmek makam ve mevkinin yükselmesine, rahat ve mesut bir hayata, korku ve endişelerden kurtulmaya, düşmanlardan korunmaya ve onların şerlerinden emin olmaya, maddi ve manevi bakımdan kuvvetlenmeye, erkek kardeşi tarafından yardım görmeye işaret. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Zırh

Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Zırh

Cafer Sadık: Rüyada zırh görmenin altı tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Güvence, sığınak

3-Kuvvet

4-Mal

5-Geçim

6-Dünya ve ahiret hayatında esenlik.

Zırh yapıp satan kimse; insanlara edep öğreten kimseye işarettir.

İbn-i Sirin: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…

Bir zırhınız olduğunu görmek; ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…

Üzerinizde zırh olduğunu görmek; sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…

Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek; münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Zırh kuşandığınızı görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek; işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…

Zırhınızın zayi olduğunu görmek; düşmana yenik düşeceğinize…

Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek; zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işarettir.

Kirmani: Kendinize ait bir zırh görmek; yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…

Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek; insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine. . .

Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek; bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işarettir.

... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Zırh

Düşmandan korunmaya, Zırh örmek sağlam bir yapı yapmaya, Zırh giymek kaleye, bir yere amir olmaya; Zırh ticaret ve sanatta başarılı olmaya; Zırh yapan kimseyi görmek, güç ve çetin işleri kolaylaştıran kimseye, katılık ve kabalığı yumuşatmaya, bekar için evlenmeye, hakkı batıldan ayıran yöneticiye delalet eder. Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder. Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder. Zırh giymek sıkıntı ama zırhlı birini görmek önemli bir destektir.

Rüyada zırh görmek, düşmanından korunmaya ve ondan sıkınmaya delalet eder.

Bir kimse rüyasında zırh yaptığını görse, kendisi için emniyetli ve sağlam bir mevki hazırlar. Kendi üzerinde bir zırh bulunduğunu görmek, kendisinin emniyet ve muhafazada olduğuna işarettir. Kırmanı’ye göre; zırh görmek ve giymek, emniyet ve düşmandan saklanma, kuvvet ve mal ile rızka yorumlanır, Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyada zırh giymek, büyük şerefe ve emniyet içinde yaşamağa işarettir.

Rüyada bir evlada delalet eder.

Bir rivayete göre, rüyada zırh giyinen bütün kötülüklerden sakınır.

Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen zırh, düşmandan muhafazaya işarettir.

Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir ev yapar, insanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir. Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veya nahiyenin büyük bir memuru olur. işten atılmaktan emin ve üzüntüden kurtulur.

Rüyayı gören tüccar ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait olacak fayda ve fazlalığa ve emniyette olmasına işarettir.

Eğer dost ise, kendisinden yardım talebinde bulunan kimseler için cömert ve yardımcı ve kendisine iltica edenleri koruyup muhafaza eden birisi olduğuna işarettir. Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur. Zırh, onu giyen kimse için anlatıldığı gibi bir adamdan isabet edecek ve onu genişlik ve sıkıntılı anlarda muhafaza edecek ve hilecilerin hilesinden onu kurtaracak bir nimettir.

Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek olduğunu görmesi, dinin korunmasına işarettir.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir zırh giyse o kimse mal ve mülk elde eder. Zırh korkudan emin olmağa ve hanımın hayatına, mal ve menfaate işarettir. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır. Zırh devlet ve saltanata nail olmaktır.

Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut sefkatli bir çocuğa işarettir.

Bazılan, zırh mal ve mülktur. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Zırhçı

Rüyada zirhçi görmek, çetin ve müskil isleri kolaslastirmaya ve niye ettigi sey hakkinda meydana gelecek yumusakliga, bekar için evlenmeye işarettir. Zirh yapan, halka edeb ve ilim ögreten ve onlara iyi ahlaki gösteren ve kendisinde nifak bulunan bir kimsedir Rüyada zirh yapan kimseyi görmek, halka ünsiyet ve ülfet etmeye, güzel söz söylemeye işarettir.

Rüyada zirh yapan kimseyi görmek, fakirlik siddeti ve marifeti île hakki batildan ayiran idareciye işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Zırhlı

Rüyada zırhlı bir savaş gemisi güven ve huzurdur. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Zırhlı Savaş Gemisi

Demirden yapılmış gemiler devlet başkanı ile tabir olunur.

Bu gemiler, büyüklük ve küçüklüklerine göre; Hücumbot, devlet başkanına; kruvazor amiral ve subaylara; muhripler albaylara; torpidolar askerlere; denizaltılar fen kıtalarına; çıkarma gemileri tank ve benzerlerine; uçak gemileri hava kıtasına yorumlanmaktadır.

Büyük bir hücumbotun denizde geçtiğini görmek, devlet başkanının şevket ve kudretinin artmasına; düşmana üstünlüğe işarettir. Hücumbotun denizin üzerinde dalgalarla yalpalandığını görmek, siyasi değişikliğe ve devlet başkanının yerinin sarsıldığına; hücumbotun battığını görmek, devlet başkanının zor durumda bulunduğuna; tekrar yüzdüğünü görmek, o zorluktan kurtulacağına; yara alıp bir tarata yattığını görmek, kuvvet ve kudretinin azalacağına; hücumbotun karada da yürüdüğünü görmek devlet başkanının başarısına delalet eder.

Bir donanmanın bütün gemilerinin karadan gittiğini görmek, orduların savaşa sokulacağına; donanmanın limanda demir attıklarını görmek, memlekette rahat ve asayişin bulunduğuna, hücumbotun topları ile ateş ettiğini görmek, hükümet emirlerinin uygulandığına işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Benzer Aramalar