Rüyada | Büyük Rüya Tabirleri


Penis R��ya Anlam�� | Rüya Tabirleri

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Penis ��ya Anlam��


Rüyalarınızda gördüğünüz sembollerle ilgili 7 rüya tabiri.

Penis

1. Erkek cinselliği.

2. Erkek gücü.

3. Doğurganlık sembolü (not boyutu).... penis dream meaning

Penis

Bir penis doğrudan cinsel olabilir; veya enerjinin gücünü sembolize edebilir: cinsel, ruhsal veya kozmik. (Dini ikonografide ereksiyon halindeki erkeklik organı, ya kozmosta mevcut olan ve bazı içkin ama tarif edilemez Nihai Gerçeklikten yayılan ilahi verimlileştirici enerjiyi ya da disiplinli yogi tarafından cinsel enerjinin ruhsallaştırılmasını sembolize eder.)... penis dream meaning

Anlam

Kelimenin tam anlamıyla bir uyarı... anlam dream meaning

Küçülme (anlam)

1. Cinsel coşku veya doruk.

2. Güven eksikliği.

3. Durumdan veya gerçeklerden kaçma ihtiyacı.... küçülme (anlam) dream meaning

Rozet / Anlam / Dekorasyon

Defalarca hayalini kurduğunuz, reddedilmiş hissettiğiniz bir aidiyet sembolü. Aidiyet duygusu nasıl gösterildi? Rozet bir şey için mi verildi/verildi?... rozet / anlam / dekorasyon dream meaning

Rüyaların Bir şey ifade Ediyor Mu?

Rüya Problemlerinin Bilimsel Literatürü

Daha önceki yazarların bu konudaki görüşlerinin ve rüya probleminin çağdaş bilimdeki statüsünün kısa bir açıklamasını vererek başlayacağım; çünkü bu inceleme boyunca, ikisine de sık sık atıfta bulunma fırsatım olmayacak. Binlerce yıllık çabaya rağmen, rüyaların bilimsel olarak anlaşılmasında çok az ilerleme kaydedilmiştir. Bu gerçek, konuyla ilgili önceki yazarlar tarafından o kadar evrensel olarak kabul edildi ki, bireysel görüşlerden alıntı yapmaya neredeyse hiç gerek yok. bu, rüyanın gerçek doğasıyla ilgilidir veya muammalarından herhangi birini kesinlikle çözer.

Tarih öncesi çağlarda ilkel insanların sahip olduğu rüya anlayışı ve bunun onların evren ve ruh anlayışlarının oluşumunda yapmış olabileceği etki, o kadar büyük ilgi gören bir konudur ki, bu sayfalarda onunla uğraşmaktan gönülsüzce kaçınıyorum. Okuyucuyu Sir John Lubbock (Lord Avebury), Herbert Spencer, EB Tylor ve diğer yazarların iyi bilinen eserlerine yönlendireceğim; Önümüzde duran rüya yorumu görevini tamamlamadan bu sorunların ve spekülasyonların önemini anlamayacağımızı eklemekle yetineceğim.

Klasik antik çağ halkları arasında geçerli olan rüya değerlendirmesinin temelinde, ilkel zamanlarda görülen rüya kavramının bir hatırası yatıyor gibi görünüyor.[1] Rüyaların inandıkları doğaüstü varlıkların dünyasıyla ilgili olduğunu, tanrılardan ve iblislerden ilham aldıklarını kabul ettiler. Dahası, rüyaların rüyayı gören açısından özel bir amaca hizmet etmesi gerektiği onlara göründü; kural olarak geleceği tahmin ettiklerini.

Rüyaların içeriğindeki ve rüyayı gören üzerinde yarattıkları izlenimlerdeki olağanüstü farklılıklar, elbette, onlar hakkında tutarlı bir kavram formüle etmeyi çok zorlaştırdı. ve değerlerine ve güvenilirliklerine göre çok çeşitli farklılaşmaları ve grup oluşumlarını gerektirdi.

Aristoteles'in rüyalardan söz edilen iki eserinde de zaten bir psikoloji problemi olarak görülmektedir. Bize rüyanın tanrı tarafından gönderilmediği, ilahi değil daimonik kökenli olduğu söylendi.

Çünkü doğa gerçekten ilahi değil, daimoniktir; yani rüya doğaüstü bir vahiy değildir, ilahi olanla akrabalığı olan insan ruhunun kanunlarına tabidir.

Rüya, uyuyan kişinin psişik faaliyeti olarak tanımlanır. , madem ki uyuyor. Aristoteles, rüya yaşamının bazı özelliklerine aşinaydı; örneğin, bir rüyanın uykuda algılanan hafif duyumları yoğun duyumlara dönüştürdüğünü biliyordu (“insan ateşin içinde yürüdüğünü hayal eder ve vücudun şu veya bu kısmı biraz ısınırsa sıcak hisseder.” ™), bu da onu, rüyaların gün boyunca gözlemden kaçan yeni başlayan bir fiziksel değişikliğin ilk belirtilerini hekime kolayca ele verebileceği sonucuna götürdü.[2]

Söylendiği gibi, Aristoteles'ten önce gelen antik çağ yazarları, rüyayı rüya gören psişenin bir ürünü olarak değil, ilahi kökenli bir ilham olarak görüyorlardı ve antik çağlarda, kitap boyunca bulacağımız iki karşıt eğilim. rüya yaşamının değerlendirilmesi açısından çağlar zaten algılanabilirdi.

Eskiler, rüyayı görene uyarı olarak gönderilen veya gelecekteki olayları önceden haber vermek için gönderilen gerçek ve değerli rüyalar ile boş, sahte ve amacı onu saptırmak ya da yıkıma götürmek olan boş rüyalar.

Kadimler arasında elde edilen bilim-öncesi rüya anlayışı, elbette, yalnızca insanların yaşamında gerçekliğe sahip olan şeyi dışsal bir gerçeklik olarak yansıtmaya alışkın olan onların genel evren anlayışıyla mükemmel bir uyum içindeydi. ruh. Ayrıca, rüyanın sabah hatırasının uyanık yaşam üzerinde yarattığı ana izlenimi de açıklıyordu; çünkü bu anıda rüya, psişik içeriğin geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sanki başka bir dünyadan gelen yabancı bir şey gibi görünüyor. Rüyaların doğaüstü kaynağı teorisinin günümüzde bile takipçisi olmadığını düşünmek yanlış olur; çünkü bir zamanlar baskın olan doğaüstü alemin kalıntılarına, bu kalıntılar bilimsel açıklamayla süpürülene kadar, tamamen haklı oldukları gibi, sarılan dindar ve mistik yazarların dışında, sık sık şunu buluyoruz: Diğer açılardan romantik nitelikteki herhangi bir şeye karşı olan zeki kişiler, dini inançlarını insanüstü ruhsal güçlerin varlığına ve işbirliğine, rüya fenomenlerinin açıklanamaz doğasına dayandıracak kadar ileri giderler. ).

Bazı felsefe okulları tarafından - örneğin Schelling okulu tarafından - rüya yaşamına atfedilen geçerlilik, antik çağda hüküm süren rüyaların ilahiliğine dair tartışmasız inancın belirgin bir hatırasıdır. ; ve bazı düşünürler için rüyaların mantik veya kehanet gücü hala bir tartışma konusudur. Bunun nedeni, bilimsel düşünür bu tür batıl doktrinlerin reddedilmesi gerektiğini ne kadar kuvvetle hissetse de, psikolojinin giriştiği açıklamaların birikmiş malzemeyle başa çıkmak için çok yetersiz olmasıdır.

Rüya sorununa ilişkin bilimsel bilgimizin tarihini yazmak son derece zordur, çünkü bu bilgi bazı açılardan değerli olsa da, henüz kesin bir yönde gerçek bir ilerleme kaydedilemez. Şimdiye kadar, gelecekteki araştırmacıların üzerine inşa etmeye devam edebilecekleri, doğrulanmış sonuçların gerçek bir temeli oluşturulmamıştır. Her yeni yazar aynı sorunlara en başından itibaren yeniden yaklaşır. konu hakkındaki bilgilerimizin mevcut durumunun net ve tam bir resmini çizememek. Bu nedenle tedavi yöntemimi yazarlardan çok temalara dayandırmayı tercih ettim ve düşün her sorununu çözmeye çalışırken, konuyla ilgili literatürde bulunan materyali alıntılayacağım.

Ancak bu literatürün tamamında uzmanlaşmayı başaramadığım için -çünkü bu literatür geniş çapta dağılmış ve diğer konuların literatürüyle iç içe geçmiş durumda- okuyucularımdan, herhangi bir sorun olmaması kaydıyla, mevcut haliyle anketimle yetinmelerini istemeliyim. temel gerçek veya önemli bir bakış açısı gözden kaçırılmıştır.

Yazar, daha sonraki bir Almanca baskıya ek olarak şunları ekler:

Rüya sorunlarıyla ilgili literatür özetimi, bu kitabın ilk ortaya çıkışı ile bu kitabın yayımlanması arasındaki dönemi kapsayacak şekilde genişletmediğim için kendimi haklı çıkarmam gerekecek. ikinci baskı Bu gerekçe okuyucuya pek tatmin edici gelmeyebilir; yine de benim için belirleyiciydi. Konuyla ilgili literatürde rüyaların işlenmesini özetlememe neden olan güdüler, yukarıdaki giriş tarafından tüketildi; devam ettirseydim, bu bana çok fazla çabaya mal olurdu ve özellikle faydalı veya öğretici olmazdı.

Söz konusu aralık -dokuz yıllık bir süre- anlayış açısından yeni veya değerli hiçbir şey getirmedi. ya gerçek malzemede ya da yeni bakış açılarında rüyalar. Kendi çalışmamın yayınlanmasından bu yana ortaya çıkan literatürün çoğunda, ikincisinden bahsedilmedi veya tartışılmadı; bilim insanının karakteristik özelliği olan yeni herhangi bir şeyi öğrenmekten kaçınmanın parlak bir örneğini veren sözde "rüyalar üzerine araştırma görevlileri" tarafından hiç ilgi görmemiştir. Alaycı Anatole France, “Les savants ne sont pas curieux” dedi. bu kitabın yayınlanmasından bu yana.

Bilimsel dergilerde çıkan birkaç inceleme o kadar yanlış anlamalarla ve anlayış eksikliğiyle dolu ki, eleştirmenlerime verebileceğim tek yanıt, bu kitabı yeniden okumalarını istemek olacaktır. - ya da belki sadece okumaları gerektiğini!

Ve bu çalışmanın ilk İngilizce çevirisini yayımlamamdan bir yıl sonra, 1914'te çıkan dördüncü Almanca baskıya ek olarak şunları yazıyor:

O zamandan bu yana, durum kesinlikle bir değişime uğradı; “rüyaların yorumlanmasına” yaptığım katkı, artık konunun literatüründe göz ardı edilmiyor. Ancak yeni durum, yukarıdaki özete devam etmeyi daha da imkansız hale getiriyor.

Rüyaların Yorumu, yazarlar tarafından çok çeşitli şekillerde açıklanan bir dizi yeni tartışma ve sorunu gündeme getirdi. Ancak yazarlarının atıfta bulunduğu teorileri geliştirene kadar bu çalışmaları tartışamam. Bu yeni literatürde bana değerli görünen ne varsa, aşağıdaki açıklama sırasında buna göre gözden geçirdim.... rüyaların bir şey ifade ediyor mu? dream meaning

Yapay Penis

Penis, eril gücün bir simgesidir ve yapay penis üretilmiş bir penistir.

Bu erkeksi gücün yerine geçer ve bu gücü bir dış kaynağa yansıtmadan içsel olarak canlandırma arzusunu temsil edebilir. Bir rüyada ifade edilen güç, doğası gereği şehvetli olsa da, mutlaka cinsel dürtüyle ilgili olmayabilir. Güç duygunuzu artırmak için hayatınızın neresinde bir arzu veya ihtiyaç duyduğunuza bakın.... yapay penis dream meaning