Rüyada Kâğıtta şehir ismi Gormek | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Kâğıtta şehir ismi


Gök Cismi

Rüyasında gök cismi gören kimsenin hayatında birden değişiklik olacak demektir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Kişmiş

Cafer Sadık: Rüyada kişmiş görmenin üç tabiri vardır:

1-Menfaat

2-Helal mal

3-Geçimlik

İbn-i Sirin: Kişmiş yediğinizi görmek; yediğiniz kişmiş miktarınca menfaat elde edeceğinize…

Birine kişmiş verdiğinizi görmek; o kimseye hayrınız dokunacağına işarettir.

Kirmani: Evinizde çuvallar dolusu kişmiş olduğunu görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Şehir

Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun hayra delâlet eder.

Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur.

Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir.

İbn-i Sîrîn demiştir ki: “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. ” (Kasas, 21) mealindeki âyet-i kerime işaretince. rüyada şehire girmek hayır ve hoştur. Şehirden çıkmak ise, hoş değildir.

Rüyada tanınmayan bir şehir görmek ahiret, tanınan ve bilinen şehir görmek ise, rüya sahibi için dine delâlet eder.

Bazı kere de şehir: “- Ben, ilmin şehri, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifînce, âlim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada Şam’a girdiğini görmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için de, hayra ve feraha delâlet eder.

Bazı kere de Şam’ı görmek, fitnelere işarettir.

Rüyada halkı kalaba ve kendisi memur bir şehire girdiğini görmek, hatır ve hayale gelmeyen yerden rızık elde elde etmeye işarettir. Yine rüyada mamur bir ülke görmek izzet, yücelik ve zenginliğe delâlet eder.

Bazı kere de ülke görmek, o ülkenin hükümdarına veya valisine yahut âlim ya da hakimine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada batı şehirlerini görmesi, izzet, şeref, ilim ve kadrinin yüceliğine işarettir. Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli ile beraber olmasına delâlet eder.

Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nail olmaya, müjde ve sevince delâlet eder.

Rüyada, Bedir çenğinin vuku bulduğu sahayı görmek: “Andolsun ki, siz zayıf ve dûn iken Allah size (Bedir) de kafi bir zafer verdi. ” (Âl-i İmran, 123) mealindeki âyet-i kerimenin işare-tince, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada Hüneyn’i görmek, şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını görmek, o şehrin büyüklerinden birisinin vefatına veya vazifeden azledilmesine delâlet eder. Yine rüyada bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, kurt, kaplan gibi yırtıcı hayvanların girdiğini, sel ve hırsız baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka veya ilim talep edenlere arız olacak zayıflığa ve musibete delâlet eder.

Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada ermeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Şehir

Rüyada bir şehre girdiğini görmek takva sahibi iyi bir insana, sağlıklı çocuğa, saliha bir eşe, rahat bir geçime, mevki ve itibarın yükselmesine işaret eder.

Rüyada bir şehri imar ettiğini görmek o şehirde alimlerin sayısının artacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir şehre girerek onu harap bir şekilde görmesi, alimlerin yokluğuna işaret eder. Tanınmayan şehir, ahiret, tanınan ve bilinen şehir ise rüya sahibi içini veya o şehir halkının dinidir.

İstanbul’da olduğunu gören kimse zarar eder kudüs şehrinde ve tur-i sina’da olduğunu gören kimse, sünnet-i seniyyeyi icra etmeye yönelir. Şarkta bulunan şehirlerin birinde olduğunu gören kimse, büyük bir hayra erişir. Sıcak ve soğuğu şiddetli olan herhangi bir şehri rüyada görmek, rüya sahibi için aile efradına gelecek belaya işaret eder.

Bir kimse, şam’da olduğunu götse, Allah 0 kimseyi büyük bir hayır ve çok nimetle rızıklandırır.

Bazen de şam’a girmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için de hayra işaret eder. Ölmüş bir kimse rüyada bir şehirde görülse, bazen bu rüya o kimsenin cennet’te, cennet ehli ile beraber olmasına yorumlanır.

Bazen şehir, oyuna ve dünya işlerine özen göstermeye işaret eder.

Eğer rüyada görülen şehrin ismi güzel olursa, iyilik yapmaya ve başkasının kendisine tercih etmeye tabir edilir.

Bir kimse kendisini avrupa şehirlerinin birisinde görse, o kimsenin kalp gözü ve gönlü rahat olur. Tuzlu ve kükürtlü bir yerde bir yerde bulunduğunu gören kimse, hasta olur.

Bilinen şehirlerin kapıları, o şehirlerin vali, hakim ve muhafızlarına, evleri de şehir halkının eşrafına delalet eder. Halkının büyük kısmı memur olan bir şehirde bulunduğunu gören kimse, hatırına gelmeyen bir yerden rızık elde eder. Şehir, korkudan emin olmaya ve dostlarla buluşup görüşmeye tabir edilir. Şehir halkından olan müminleri görmek, maksadın hasıl olmasına, müjdeye ve sevince yorumlanır. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Şehir

Cafer Sadık: Rüyada şehir görmenin yedi tabiri vardır:

1-Yöneticilik

2-Başkan

3-İmanlı olma

4-Halk tabakası

5-Emniyet

6-Zafer

7-İşlerde sağlamlık.

Birkaç şehri bir arada görmenin dört tabiri vardır:

1-Din ve diyanet

2-Zevk ve eğlenceyle vakit geçirmek

3-Menfaat

4-RahatlıkAllame Meclisi: Şehir görmek; mutluluk, murat ve güzel geçime işarettir.

Müellif: Bir şehre girdiğinizi görmek; dini inancınızın sağlamlaşacağına ve akıbetinizin güzel olacağına işarettir.

İbn-i Sirin: Bir şehre girdiğinizi görmek; inancınızın sağlamlaşacağına ve murada ereceğinize…

Şehirden çıktığınızı veya çıkarıldığınızı görmek; bunun tersine…

Bir şehirden başka bir şehre gittiğinizi görmek; eşinizi boşayıp başka bir kadınla evleneceğinize…

Halkı Müslüman olan bir şehirden halkı gayrimüslim olan bir şehre gitmek; küfre…

Köyden şehre indiğinizi görmek; menfaate…

Şehirden köye gittiğinizi görmek; muradınıza eremeyeceğinize işarettir. «Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar!»[192]

... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Şehir

Rüyada garip bir şehir görmek, taşınacağınız veya yaşam tarzınızı değiştireceğiniz anlamına gelir. Temiz ve bakımlı bir şehir insanın gelceğinin parlak olduğunu gösterir.

Rüyada tanimadigi bir sehirde bulundugunuzu görmek ve orada yabanci olduğu için her seyi yadirgadiğini anlamak, çok kötü sürprizlerle karsilasacağına işarettir. Girdigi sehri yikik ve issiz görmek, o sehirde ilim adina hiç bir seyin kalmadiğına delalet eder. Gezdigi sehri çok kapili, güzel, yeşillikler içinde, sulak ve çok ucuz görmek, o yer halkinin mutlu olduklarina delalet eder. Kirmaniye göre; kendisini Mekke-i Mükerremede gören ferah ve sevince kavusur.

Dine hizmet eder. Medine-i Münevverede bulundugunu gören, bir tüccarla arkadas olur, ondan din ve dünyada hayir ve menfaat elde eder, Taif kasabasinda gören, çok yolculuga gider.

Basrada gören, fakir olur.

Bagdat sehrinde bulundugunu gören, hayir ve menfaate erip zengin ve tüccar olur. Her sehrin isim ve söhreti rüya tabirlerinde dikkate alinmalidir. Seyh Abdülkadir El-Esmuni diyor ki; Büyük tabircilerden Ibni Sirin ve Kirmani ve digerlerinin söylediklerine binaen , sehir ve kasaba rüyasi tabirini tecrübe ettim ve inandim. Tecrübelerimin ve incelemelerimin sonunda bir sehir ve kasabanin adinda hayra delalet eden bir sey ve mana varsa hayra; adinda serre delalet eden bir mana varsa serre işaret anladim. Mekke-i Mükerremede sena, ve din, tövbe ve ticarete; Medine-i Münevverede dostlarla konusmak, emeline ulasmak ve Cenab-i Rasül'ü' Ekrem (SAV) dan ümit ve sefaate; Kudüs günahtan arinmaya ve tövbeye; Misir, izzet ve berekete, güzel geçime; Istanbul, din zaafina ve haram rizka, Bursa selamete ve rifate delalet eder. Ibni Sirine göre; büyük sehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun, iyidir. Kendisini bilmedigi bir sehirde görmek, bir rivayete göre, dindar bir kimseden istediğine ulasir.

Diger bir rivayete göre, bilinmeyen bir sehir ahirete işarettir.

Eğer orada bulundugu sehri biliyor ve uyanik iken orayi gitmis ise ikinci defa yine oraya gider.

Bazilarina göre; rüyada sehir veya kasaba görmek, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Rüyasında bir sehirden çikan bir belaya ugrar.

Bir sehirden bir köye gittiğini gören, korkudan kurtulur. sehrin harap görmek, oradaki büyük devlet adami zulüm edeceğine delalet eder.

Etrafi duvarla çevrili bir sehre girmek, duvarsiz bir sehre girmekten iyidir.

Bir rivayete göre, duvarli sehir, topraklarindan düsman kovmaya, iktidarli bir devlet baskanina; sursuz sehir de bu rüyanin aksine delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada bir sehre girdiğini gören kimse, korktugu seyden emin olur, ibn-i Sirin rüyada sehre girmek hayir ve hostur. Ondan çikmak ise, hos değildir, demistir.

Bazi tabirciler de "Ben, ilmin sehri, Ali de kapisidir. " hadis-i serîfince, sehir alim bir kimse Ue tabir edilir, demislerdir.

Bir kimsenin rüyada bir sehre girerek onu harap bir sekilde görmesi, alimlerin yokluguna işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir sehri imar ettiğini görmesi, o sehirde filim ve evlatinin çogalmasina ve evlfitlarinin kendi meslek ve yoluna devam etmelerine işarettir, içinde vali bulunmayan herhangi bir sehir görülse, o sehirde fiyatlarin pahali olmasina işarettir. Taninmayan sehir ahiret, taninan ve bilinen sehir ise, rüya sahibi için veya o sehir halkinin dinidir.

Bundan dolayi bir kimse rüyada bir sehri tamamiyle veya bazi yerlerinin yikildiğini görse ve sehir de tanidigi ve bildigi bir sehir ise, o sehir halkinin dinsiz kalmalarina, bazen onlarin dinlerinde olan musibet sebebiyle dünyaliklarinin gitmesine işarettir. Tabirce sehirlerin en lylsi, en büyügü ve mamur olanidir. Kendisini sehrin ortasinda görse, o kimsenin geçimi darlasir.

Bir kimse kendisini Avrupa sehirlerinin birisinde görse, o kimsenin kalb gözü kör ve gönlü rahat olur. Kendisinin çöllük bir yerde bulundugunu gören kimsenin, malina zarar isabet eder. Bir kimse kendisini önceden harap olmus ve duvarlari yikilmis eski bir sehre girdiğini ve birçok kimseler o sehri eskiden bulundugu halinden daha saglam olarak yaptiklarim görse, orada bir alimin veya takva ve ibadet ehil birisinin meydana çikmasina yahut dogmasina işarettir. Sehir, korkudan emin olmaya ve dostlarla bulusup görüsmeye işarettir.

Rüyada Bedir, yerini görmek, düsmana galip gelmeye işarettir. Hüneyni Gazvesini (muharebesini) görmek siddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

Allah (C. C. ) in halkim yere batirdigi sehirleri görmek, korkuya, feryat etmeye, ölçü ve tartida eksiklik yapmaya işarettir.

Bazen sehir görmek, tövbe ve magfirete işarettir.

Rüyada ülke görmek izzet, yücelik ve zenginlige işarettir.

Rüyada bir sehre malik veya o sehirde hüküm ve nüfuzunu kullandiğini gören kimse, bir mülke yahut bir valilige ya da kendisine uygun bir rütbeye erisir.

Eğer bekarsa, evlenir. Hasta ise iyilesir, günahkar ise tövbe eder. Sapiklik içinde ise, hidayete erisir.

Daha önceden gitmis olduğu bir sehre gittiğini gören kimse, o sehre bir kez daha gitmeden ölmez.

Bazen bu rüyayi gören korktugundan emin olur.

Bir sehrin kalesinin delinerek oradan arslan, yirtici hayvan, sel ve hirsiz girdiğini görse, Müslüman halka veya ilim talep edenlere anz olacak zayifliga işarettir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Şehir / Şehirli

Büyük yahut küçük şehir görmek iyiliğe, din ve dünya yönünden hayra ermeye, Şehre girmek hayra ve bolluğa, üzüntü ve kederden kurtulmaya; çıkmak ise üzüntü ve kederlere düşmeye, Şehir alim ve faziletli kimseye, Hisar ve kaleleri olan şehir güvenli bölgellere, hisar ve kaleleri yıkılmış olar şehir güvenliği olmayan kentlere, Gerçek bir şehirli görmek ( gerek efendi, gerekse hanımefendi olsun) şerefli ve olgun insana yahut sevindirici haberlere delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Köy, Köylü. Önemli şehirler için ilgili maddeye bakınız. ) ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Şehirler

Cabir Mağribi: İsimlerine göre aşağıdaki şehirlerde veya ülkelerde olmak şöyle tabir edilir:

Bulgar şehirleri; ihanete uğrayacağınıza…

Irak şehirleri; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize…

Harezm[193] şehri; işinizin kötüye gideceğine…

Hindistan şehirleri; işinizin bozulacağına…

Horasan[194] şehirleri; işinizi kolaylık ve rahatlıkla sonlandıracağınıza…

Maveraünnehr[195] şehirleri; izzet ve makam elde edeceğinize…

Taberistan[196] şehirleri; zor bir işle karşılaşacağınıza…

Türk şehirleri; düşmanlara karşı zafer elde edeceğinize işarettir.

Kirmani: Rüyada aşağıdaki bölge veya şehirlerde olmak şöyle yorumlanır:

Avrupa; dünyanızın iyi ama ahiretinizin kötü olacağına…

Azerbaycan şehirleri; sıkıntı yaşayacağınıza…

Basra; dünyevi menfaat elde edeceğinize…

Dimeşk; rızkınızın bollaşacağına…

Fars şehri; Farslarla oturup kalkacağınıza…

Fas şehirleri; iş konusunda gelirinizin azalacağına…

Halep; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Hicaz; hacca gideceğinize…

İskenderiye; bir işten dolayı pişman olacağınıza…

Kirman; birden fazla evlilik yapacağınıza…

Kudüs; dindar biriyseniz hacca gideceğinize…

Kûfe/Necef; insanlardan yana rahat olacağınıza…

Medine; tüccarlardan menfaat elde edeceğinize…

Mekke; (orayı mamur gördüğünüz takdirde) gelir elde edeceğinize, (aksi takdirde) zarar edeceğinize…

Mısır şehirleri; mutlu olacağınıza…

Musul; muradınıza eremeyeceğinize…

Nişabur; saygın kimseler arasına gireceğinize…

Rum şehirleri; murada ereceğinize…

Şam; üzüleceğinize…

Şiraz; zevk-ü sefayla meşgul olacağınıza…

Tus/Meşhed; menfaat elde edeceğinize…

Vasit şehri; dindar ve takvalı biri olduğunuza…

Yemen şehirleri; emniyette olacağınıza işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Benzer Aramalar