isa-as

Rüyada İsa (a.s.) | Büyük Rüya Tabirleri

Allah’ın kulu ve Peygamberi Hazret-i İsa’yı rüyada görmek, hayırlı ve mübarek bir insan olmaya delâlet eder. Çünkü peygamberler hayırlı ve mübarek insanlardır. Yine onu görmek, çok ibadet etmeye, Allahu Teâlâ’nın rızası için hicrete, kanaatkar olmaya, ilim ve hikmete delâlet eder.

Bazı kere de İsa (a. s. ) ’ı görmek, zahid, takva, verâ sahibi olmaya ve korkulardan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada annesiyle beraber İsa (a. s. ) ’ı görmek, orada meydana gelecek bir alâmete delâlet eder. Çünkü Hazret-i İsa’nın yaratılışı acaip bir haldir ve Allah’ın azîm kudretine delildir.

Bir melik veya devlet başkanının Hazret-i İsa’yı rüyada görmesi, saltanatının büyüyeceğine ve şanına işarettir.

Alim ve âbid kimsenin onu rüyada görmesi, halka faydalı olmaya ve meziyetlerinin meydana çıkmasına delâlet eder.

Bir şehir veya köyde Hazret-i İsa’yı görmek, o yerde izzet ve berekete ve bolluğa delâlet eder. Hastanın Hazret-i İsa’yı görmesi, şifa bulmaya alâmettir.

Buna mukabil rüyada Hazret-i İsa’yı hasta görmek, rüya sahibinin ölümüne delâlet eder. Hamile bir hanımın rüyada Hazret-i İsa’yı görmesi, ileride doktor olacak erkek bir çocuk doğurmasına delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, müjde ve sevince işarettir. Çünkü İsa (a. s. ) , Nebiyy-ı Ahirzamanın dünyaya teşrif edeceklerini insanlara müjdelemiştir.

Rüyada İsa (a. s. ) ’ın bir yere indiğini görmek, o yerde adaletin tecelli etmesine, kâfirlerin helak olmasına, müminlerin de zaferine delâlet eder.

Rüyaların Anlamı | Müslim

Züht ve takvaya, Allah yolunda çile ve sıkıntı çekmeye, tıp ilmini öğrenmeye, kanaatkar olmaya, müjde ve sevince, duaların kabul olunmasına, İsa Aleyhisselamı bir topluluğun içinde görmek bela ve musibetlerden kurtulmaya, Hz. Meryem ve Oğlu İsa Aleyhisseelamı bir arada görmek, orada meydana gelecek bir alamete, O'nu gökten bir yere inmiş görmek o yerde adaletin tecelli etmesine, kafirlerin helak olup, müslümanların galip gelmesine delalet eder. Isa (A. S. ) 'i rüyada gören kimse, Allah (C. C. ) nzasi için çok yolculuk, çok ibadet ve çok hayırlı bir kimse olur. Yine bu adam kanaatkar ve tip ilmine de vakif olur.

Bazi tabirciler rüyada Hz. isa'yi gören kimseye, o sene fena bir sey isabet etmez.

Eğer tip tahsili yapiyorsa, ona kötü bir sey isabet eder.

Rüyada isa (A. S. ) 'i gören kimse zahid, gezgin ve korktugundan emin olur.

Rüyada isa (A. S. ) 'i çok gören kimse, tip ilminde zamaninda benzeri olmayan bir bulus bulur.

Bir kimse rüyada isa (A. S. ) 'i bir sehirde bir camide ve halkin toplandigi yere Hz. isa'nin baktiğini görse, halk bir bela içinde iseler ondan kurtulurlar.

Annesiyle beraber Hz. lsa'yi görmek, orada meydana gelecek bir alamete işaret eder.

Rüyada isa (A. S. ) 'in suretine girdiğini veya onun elbiselerinden birini giydiğini gören kimse, islerine ve kendisine gerekli seylere bakar. isa (A. S. ) 'i görmek, nerede görüldüyse o yerde izzet ve berekete işarettir. Hasta olan bir kimse, isa (A. S. ) 'i görse, sifa bulur.

Bir kimsenin isa (A. S. ) 'i hasta görmesi, ölümüne işarettir. Hz. isa'yi görmek, adalet ve bolluga işaret eder. Hamile olan bir kadınin rüyada Hz. tsa'yi görmesi, doktor olacak erkek çocuk dogurmasina işaret eder. isa (A. S. ) ' görmek dinde sek, süphe ve ihtilafa düsmeye tabir edilir. isa (A. S. ) 'i görmek, bazen de onun ümmetinden bazi insanlarin ortaya çikmasina işaret eder.

Eğer isa (A. S. ) 'i gören kimse, zanaatkar veya doktorsa, o kimse zanaat ve doktorlugundan istifade eder. isleri kolaylasir ve zanaatindan kazanç saglar. isa (A. S. ) 'i görmek, bazen kendisinin ilgisi olmadigi bir seyle itham edilir.

Bazen de kendisi yahut annesi aleyhinde bir yalan uydurulur. Hz. isa'yi annesi ile beraber bir sehirde görmek, o sehirde bir alametin çikmasina işaret eder.

Bazen bu rüya, üzüntü, keder, iftiraya, bir yerden diger bir yere nakletmeye, bazen de garip seylerin çikmasina işaret eder.

Rüyada isa (A. S. ) 'in bir yere indiğinin görülmesi, o yerde adaletin tecelli etmesine bereketin gitmesine, inançsizlarin helak ve mü'minlerinde basanli olmalarina işaret eder. isa (A. S. ) 'i görmek, bazen de dost ve talebelerinden fazla gelir elde etmeye işaret eder. Küçük çocuklardan birisi rüyada Hz. tsa'yi görse, yetim olarak annesinin terbiyesi altinda büyür. Salih ve alim kimse olur. isa (A. S. ) 'i görmek, bazen de müjde ve sevince işarettir. Söhret ve itibardan düsmüs bir kimsenin Hz. tsa (A. S. ) 'i görmesi, akibetinin güzel olacağına işaret eder.

Bazen isa (A. S. ) 'i görmek duanin kabul edilmesine, bazen de büyük adamlara Allah (C. C. ) 'in bugz ve gazab etmesine işaret eder.

Rüyalar Kitabı | Müellif

Rüyada isa (a. s) ’ı görenin ahreti ve dünyası mamur olur, düşmanına galip gelir, her işi yolunda gider, Allah için yolculuğa çıkar, bereket ve bolluğa erişir, hayırlı ve mübarek bir kimse olur, tip ilmini öğrenir.

Rüyada Hz.

İsa’yı gördüğü yere bolluk ve bereket gelir, rüyayı gören hasta ise şifa bulur. Hamile kadın rüyasında Hz.

İsa’yı görse erkek evladı olur, müjdeli haberler alır, büyük sevince ve mutluluğa erişir, dua ve tövbeleri kabul edilir.

Rüyada hz isa’nın bir yere indiğini görmek o yere saadetin gelmesine, kâfirlerin helâk mü’minlerin ise muzaffer olacağına işaret eder.

Eğer rüya sahibi alim veya abid ise halka faydalı olur ve meziyetleri meydana çıkar.

Rüyayı gören doktorsa, şöhret bulur ve mesleğinde başarılı olur.

Bu rüyayı korku içerisinde olan bir kimse görse, korktuğundan emin olur. Hz.

İsa’yı görmek, bazen de adalet ve bolluğa yorumlanır. Küçük çocuklardan birisi Hz.

İsa’yı görse, salih ve alim bir kimse olur. Şöhret ve itibardan düşmüş bir kimsenin Hz.

İsa’yı rüyasında görmesi, geleceğinin güzel olması ile yorumlanır. Çünkü Hz.

İsa ahir zamanda gökten inecek, deccal’ı öldürecek ve yeryüzü adaletle dolacaktır.

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Cumhur


isa As | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: isa


Bilgisayar

Rüyada bilgisayar görmek işlerinizin kolaylaşacağına, problemlerinizi çözeceğinize, sıkıntılardan kurtulacağınıza işaret eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Bilgisayar

Rüyada bilgisayar görmek, islerin yolunda gitmesine ve insanin önüne çikacak engellerin çabuk asilacağına işaret eder.

Bilgisayarin kilitlendiğini ve onu çözemediğini gören kimse, tikanan isini açmaya muvaffak olamaz, açtiğini görürse, isindeki tikanikligi da giderebileceğine işaret eder.

Bilgisayar gören insan, yaptigi islerde ataga geçer ve Allahu Teala onu muavfak eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Hisar

Bir kimsenin rüyada hisar görmesi, dinin sağlam ve kuvvetine, iyi ve hayırlı şeylere delâlet eder.

Rüyada bir hisara girdiğini görmek, düşman şerrinden emin olmaya ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada hisardan çıktığını görmek, düşman karşısında hezimete uğramaya işarettir.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada hisar içinde ziyadece yiyecek ve içecek olduğunu görmek, hayra ve dinde salâha; az yiyecek olduğunu görmek zarara ve fesad-ı dine delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Hisar

İbn-i Sirin: Bir hisara girdiğinizi görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Hisardan çıktığınızı veya biri tarafından çıkarıldığınızı görmek; düşmanınıza yenik düşeceğinize işarettir.

Kirmani: Sağlam bir hisara girdiğinizi ve o hisarın kendinize ait olduğunu görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza, hisardan dışarı çıkmak ise bunun aksine tabir edilirCabir Mağribi: Bir hisarda olduğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına ve ahirete yönelik ameller işleyeceğinize işarettir. Hisarın dışında olduğunuzu görmek ise bunun aksine tabir edilir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Hisar

Bakınız; Sur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

İşaret

Rüyada kendinizi birilerine işaret verirken görmek, girişeceğiniz yeni işlerde yakın arkadaşlarından yardım alınacağına yorumlanır. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İşaret

Rüyada kendinizi birilerine işaret verirken görmek, girişeceğiniz yeni işlerde yakın arkadaşlarından yardım alınacağına yorumlanır.

İşaret edilen şeye dikkat etmek ve onu da yorumlamak gerekir. Kişinin bir amacı olacak demektir. Isaret vermek için kandil asilan ve konulan sey-leri görmek, yüksek makam ve mertebeye delalet eder, Bu rüya son derce iyidir. Isigi söndürdügünü görmek hayırlı değildir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

İşaret Etmek

Çağdaş Ulema: Rüyada işaret etmek; günah, hastalık ve başkaları tarafından takibe…

Parmakla işaret etmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir.

... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

İstişare

İşlerini iyi niyetli ve ehil kimselere danışarak yapmak aldanmamaya, sağlam ve doğru tesbite, dünya ve ahiret huzuruna, Danışmak emanete, biriyle istişare yapmak ona bir emanet vermeye, kendisine danışıldığını görmek emanet bırakılmasına, İstişareden (daanışma ve akıl sormadan) kaçınmak insanların tamamına kötü zan beslemeye, pişmanlık ve zarar görmeye, Danışman (müşavir) emin ve güvenilir kimseye, ehil ve insanlar için hayır murad eden kimseye delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

İstişare

Rüyada istisare emanettir.

Bazi tabircilere göre, bir kimse ile istisare ettiğini gören, ona bir ema-net verir. Kendisiyle birinin istisare ettiğini görmek, o kimsenin kendisine emanet vereceğine, bir topluluk veya bir dernegin bir-birleriyle müsavere ettiklerini görmek, halkin birbirleriyle anlastiklarina; hiç kimse ile istisare etmeyip kendi bildigi gibi hareket ettiğini görmek, kimseye itimat ve emniyet edememege ve süpheci bir kimse olduğuna delalet eder. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Kısa Entari

Rüyada görülen kisa entari, rüya sahibinin kederden kurtulup sevinçli olmasina delalet eder. Çocuk bekleyen bir kimse, kisa entari giydiğini görse, dogacak çocuk kiz olur. Çünkü kiliç kusanildigi zaman bu entari kilicin altinda kalir.

Bazi tabirciler, kisa entari çocuga delalet eder, dediler. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Kısalmak

Rüyada boyun kisalmasi ölüme işarettir.

Rüyada uzun boyun kisalmasinda hayir yoktur. Zira bu rüya itibardan düsmesine ve ecelinin yaklasmasina işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kısas

Bir kimsenin rüyada şer’î hükümlere göre kısas yapıldığını görmesi: “Kısasta sizin için hayat vardır” âyeti gereğince uzun ömre ve güzel hayata delâlet eder. Yine kısas rüyası, insanın bulunduğu halden ayrılmasına işarettir.

Bazı kere de kısas görmek, namaz kılmaya ve oruç tutmaya cebretmek gibi, kişiyi günahlardan temizleyecek bir şeye zorlamaya delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Kısas

Kişinin rüyada katil olduğundan dolayı kısas olarak öldürüldüğünü görmesi, bir işin sonucunu bekleyerek itaat etmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada arslan veya karakuş gibi yırtıcı bir hayvan tarafından kısas olarak öldürüldüğünü gören o kimseye saltanat sahibi birisi tarafından erişecek zillete, hakarete veya bir hastalık sebebiyle gelecek büyük âfete ve belaya delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Kısas

Kişinin bulunduğu konumdan ayrılmasına, uzun ömre ya da namaz ve oruca başlamaya delalet eder.

Rüyada kisas yapildiğini görmek, uzun ömre işarettir. Kisas, kisinin bulundugu durumundan ayrilmasina işarettir.

Bazen namaz kilmaya ve oruç tutmaya cebretmek gibi, insani günahlardan temizleyecek bir seye zorlamaya işarettir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Kısas Yapmak

Rüyada katil olduğundan dolayi kisas olarak öldürülmek, sonucunu bekliyerek itaat etmege işarettir.

Bir kimseyi rüyada katil olduğundan dolayi bir adam öldürse, o kimsenin bir kisiyi öldürmesinden veya yaralamasindan dolayi arandiğına işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Kulak Misafiri

Rüyada başkalarının konuşmalarına kulak misafiri olduğunuzu görmek günah işlediğinize ve tövbe etmeniz gerektiğine, başkalarından kötü ve üzüleceğiniz bir söz işiteceğinize, sevdiğiniz birisinin hıyanetine uğramaya işaret eder. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Kulak Misafiri

Rüyada başkalarının aralarında konuştuğu şeylere kulak misafiri olarak dinlediğini görmek, hayır değildir.

Bir rivayete göre başkasının sözlerine kulak misafiri olup, söz hırsızlığı ettiğini gören, uygun olmayan bir iş yapar.

Bir rivayete göre de, istemediği bir iş başına gelir. Söz hırsızlığı dört şekilde tabir olunur: Hıyanet, korku, günah, fena söz işitmek. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Lisan

Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder. Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet eder.

Eğer mahkemesi yok ise, bu kere de fakirlikten dolayı halka yük olmaya işarettir.

Rüyada lisanından hayır döküldüğünü ve Rabbini zikrettiğini görmek ise, izzet ve şerefe ve hayırlı rızka delâlet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Lisan

Rüyada birden çok lisan bildiğini görmek hayırlı ilim tahsil ederek kuvvet ve kudret kazanmaya, bunun sizi başarıya götüreceğine, olgun, esprili ve kültürlü kimseye işaret eder. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Lisan

Bakınız; Dil, Dilbilgisi.

Rüyada anlamadigi bir dille konustugunu gören, yabanci bir ülkede yalniz basina kalir. Veya yabanci kimselerle birlikte bir seyahate çikar.

Baska bir yabanci memlekette olup kendi dilinden anlayan kimselerin olmadiğini ve bu yüzden derdini anlatamadiğini görmek, çaresi olmayan bir hastaliga yakalanacağına, doktorlarin kendisine gerekli ilaci veremedikleri için hastaliğinin geçmeyeceğine delalet eder. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Lisan Ağırlığı

Rüyada medh ve zemmetmekten lisaninin aciz kaldiğini gören kimsenin, mahkemesi varsa, delil getirmekten aciz kalir ve düsmani tarafindan maglup edilir.

Eğer mahkemesi yoksa, fakirlikten dolayi halka yük olarak kendisi de yetim kalir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Lisans

Rüyada bir üniversitede lisansta bulundugunuzu görmek, isinizde basarili olmak için çok fazla etüt yaptiğiniza ve konunuza ait bir çok tecrübeler geçirerek kitaplari incelediğinize delalet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Misafir

Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla müjdelenmeye işarettir.

Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder. Yine misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir habere de delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Misafir

Rüyada misafir gören kimse gurbette ise evine döner, evli ise çocuğu olur, rızkı genişler, kendisine yeni kazanç kapıları açılır. Misafire ikram ettiğini görmek yaptığınız iyiliklerin çok yakında karşılığını alacağınıza işaret eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Misafir

Rüyada tanımadığı veya iyi duygular hissetmediği kimselere misafir olması, yine sevmediği bir kişi tarafından rahatsız edileceğine yorumlanır. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Misafir

Müellif: Rüyada misafir ağırlamak; toplantıya…

Bir topluluğu misafirliğe davet etmek; insanı işinden alıkoyan bir meşguliyete…

Bir bahçeye misafir edildiğinizi ve orada çeşitli meyve ağaçları olduğunu görmek; bir savaşta şehit olacağınıza işarettir.

Kirmani: Bir misafirin çeşitli müzik aletleri çalıp dans ettiğini görmek; musibete işarettir.

Çağdaş Ulema: Misafir ağırlamak; mahkemeyle bir işiniz olacağına veya evinize yabancı bir misafir geleceğine…

İstenmeyen bir misafir olarak ağırlanmak; dostlarınızla aranızda sorun yaşayacağınıza…

Misafir olmak; ileride büyük harcamalar yapacağınıza işarettir.

... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Misafir

Tez zamanda ulaşılacak olan rızka, Erkek çocuğa yahut sevinçli haberlere delalet eder. İnsanın hiç tanımadığı veya hoşlanmadığı kimselerle misafirliğe gitmesi, aynen hoşlanmadığı veya sevmediği bir şahıs tarafından rahatsız edileceğine işarettir.

Rüyada tanımadığı veya iyi duygular hissetmediği kimselere misafir olması, yine sevmediği bir kişi tarafından rahatsız edileceğine yorumlanır. Gelen misafir temiz, pak, güzel yüzlü ise bolluk ve güzel haberdir.

Rüyada bir sahsa misafir gelse, misafirlerin geldigi taraftan rüya sahibi için çesitli haberlerin gelmesine işarettir.

Eğer misafir fakir ise zengin olur.

Rüyada gelen misafir erkek bir çocukla müjdedir.

Evinde hamile bulunmayan bir kimsenin rüyada misafir görmesi, aceleten kavusacagi rizka işarettir.

Rüyada evinize misafir geldiğini görmek; malınızın artacağına, misafirinize büyük ikramlarda bulunduğunuzu görmek; yaptığınız iyliklerin karşılığını fazlası ile alacağınıza işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Misafirhane

Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.

Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir. Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Misafirhane

Rüyada misafirhane görmek nöbet beklemeye, Allah yolunda cihat etmeye, takvaca ilerlemeye, daha iyi hizmet edebilmek için evlenmekten sakınmaya, nefsini terbiye etmeye işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Misafirhane

Köylerde bulunan odalar ve diğer misafirhaneler nöbet beklemeye, cihad etmeye, kötülüklerden kaçınmaya ve kendini ibadetlere vermeye delalet eder.

Rüyada görülen misafirhane, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya ve evlenmekten kaçinmaya işarettir Bazen de açliga ve nefsini sehvetten men etmeye işarettir.

Bazen misafirhanedeki tenhalik orda kalan cemaatin haline işarettir.

Bundan dolayi yalnizlik, açliga, tutumluluga, kirk gün halvette kalmaya ve vaadin yerine gelmesine işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Nisa Suresi

İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada Sûre-i Nisayı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunuldu-ğunu görmek, miras mala, akraba iyalin çocukluğuna delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri de: “Rüyada bu sûreyi okuduğunu gören iffet ve istikamet ile meşhur olur ve insanlar arasında muazzez ve muhterem tutulur” demiştir.

Bir talebenin rüyada Nisa Sûresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmesi, feraiz ilmiyle mahir olmasına delâlet eder. Yine Cafer-i Sâdık hazretlerinden. O demiştir ki: Rüyada Nisa Sûresi’ni okuyan kimse, Ömrünün sonunda geçinemiyeceği bir hanımla evlenir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Nisa Suresi

Rüyada nisa suresini okumak devam etmeyecek bir evlilik yapmaya, üzerinde tahsil yaptığınız ilimde çok ilerleyeceğinize işaret eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Nisa Suresi

Cafer Sadık: Rüyada Nisa suresini okumak; hacetlerinizin reva olacağına, dini konularda hassasiyet göstereceğinize ve akrabalarınızdan miras alacağınıza…

İbn-i Sirin: Miras alacağınıza ve akrabalarınızın çoğalacağına…

Kirmani: Makam ve gelir sahibi biri olacağınıza işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Nisa Suresi

Rüyada Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak. rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyecegl bir kadınla evlenmesine işarettir.

Rüya sahibi talebe ise, llminde mahir olmasina işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nisa Suresi

Ibn-i Sirin'e (RA) göre; Nisa suresini veya bir kismini okudugunu veya okundugunu gören, beklemedigi bir yerden bir mirasa konar, Akrabalari çogalir. Ibni Kesir'e göre ömrü uzun olur ve hayir görür, buyurmustur.

Caferi Sadik ise; iyi ahlak ve dogrulukla meshur ve halk arasinda saygili olur diyor, Abdulgani Nablusi'ye göre; geçinilmesi güç bir kadınla evlenir, ilim ögrenmek isteyen biri ise, bu hususta çalisip basari kazanir. Hz.

Ali ve Hamza (RA) buyuruyorlar ki: Rüya sahibi, güzel konusan, insanlarla iyi anlasan, onlarin söylediklerine inanan ve kendi söylediklerini onlara inandiran, mantik sahibi ve akilli bir kisi olur.

Bazi yorumculara göre ise, zengin kadınlarla evlenerek, onlardan miras yer. Uzun bir ömürden sonra, mirasini kadınlara birakarak vefat eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak. rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyecegl bir kadınla evlenmesine işarettir.

Rüya sahibi talebe ise, llminde mahir olmasina işarettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Nisadir

Rüyada nisadır görmek, mal ve menfaata delâlet eder.

Bazıları, nisadır haram maldır demişlerdir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Nişadır

Mal ve dünyalık elde etemeye; Bazen nişadır şüpheli kazance ve haram mala delalet eder. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Nişadır

(Amonyak tuzu olarak bilinen amonyumklorür bileşiği (NH4Cl) . Lehim yapmada kullanılır. Tuzun ayrışmasından meydana gelen amonyak (NH3) ve hidroklorik asit (HCl) , metalin yüzeyinde hâsıl olmuş oksit tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsâit hâle gelir.

Nişadır, kantaşında da bulunur. ) Rüyada nişadır görmek, günahla yorumlanır.

Rüyasında çarşıdan nişadır satın aldığını görenin, bir günah işlemiş olduğundan tövbe etmesi gerekmektedir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nişan

Bir kimsenin rüyada kendisine bir nişan yani madalya takıldığını görmesi, ulvi mertebeye, şan ve şöhrete delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Nişan

Rüyada nişan görmek şöhret ve şerefe işarettir.

Birisine nişan taktığınızı görmek o kişiye yardım edeceğinize, nişan aldığınızı görmek para ve mala kavuşacağınıza delalet ettiği gibi, hiç kimseden yardım görmeden başarıya ulaşacağınıza da yorumlanır. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Nişan

madalya türü nişanı görmek yahut bunu göğsüne takınmak makam ve mevkiye, şeref ve itibara; Bir hayvanda yahut başka bir şeyde bir nişan (belirti, alamet?i farika) görmek, görülen şeyde meydana gelecek belirgin bir değişikliğe, Bedeninde bir nişan görmek -görünen yerde ise- bir ayıbın ortaya çıkmasına, elbise altına geliyorsa hayır ve iyilikle anılacak işler yapmaya; Biriyle nişanlardığını görmek düzenli hayata, kendini işine ve mesleğine vermeye, Nişan merasimi sevinç ve sürura, refah ve mutluluğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Dağlamak. ) Rüyasında nişan töreninde bulunan kimse yeni şeyler öğrenecek ve yeni kimselerle tanışacaktır.

Rüyada kendisinin nisanla onurlandirildiğini görmek, hayatta hiç kimseden yardım görmeden kendi cabasi ile basariya ulasacağına işarettir.

Rüyasında bir nişan töreninde bulunan kimse yeni şeyler öğrenecek, yeni kimselerle tanışacaktır.

Rüyasında nişanlandığını gören kimse de beklediği gibi fırsat bulacaktır.

Rüyasında bir nişan töreninde bulunan kimse yeni şeyler öğrenecek, yeni kimselerle tanışacaktır.

Rüyasında nişanlandığını gören kimse de beklediği gibi fırsat bulacaktır. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Nişan Almak

Herhangi bir hedefe yahut nişangaha atış yapıp isabet ettirmek arzu edilen amaca ulaşmaya, Bir hedefe nişan aldığını görmek, bir amaca yönelik gayretinizin olumlu sonuç vermesine, Bir kadına - kadının da erkeğe- nişan alıp ateş etmesi, ateş edilenin sevggisine, vurur yahut isabet ettirirse ona gönülden bağlanmaya delalet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nisan Ayı

Aşkın ve güzelliklerin simgesidir. Yağmurlu bir havada geziniyorsanız, şansınızın artacağı ve birtakım kötülüklerden uzaklaşacağınız anlamına gelir. Mutluluğun, aşkın ve güzelliklerin simgesidir. Kötü ve yağmurlu havada geziniyorsanız, şansınızın artacağı ve birtakım kötülüklerden arınacağınız anlamındadır. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Nişangah

Rüyanizda nisangah görmeniz veya o hedefe atis yapmaniz, sizle rekabet edecek olan kimselere karsi onlarin oynadigi ayni taktigi uyguladiğiniza ve onlarin planlarini çürüterek basarinizi sagladiğiniza işarettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Nişanlanma

Rüyada taninmayan birisi ile nisanlandiğini görmek, ummadigi yerden yardım göreceğine, nisanlandigi kimseyi taniyorsa mutluluga ve sagliga işarettir.

Nisanin bozulmasi ise hayirla yorumlanmaz.

Bir baska rivayete görede: Rüyada bir insanin nisanlandiğini görmesi, bekar için evlenmeye; evli için, zor bir duruma düseceğine işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Nişanlanmak

Rüyada nişanlandığını görmek işlerinde başanlı olmaya, düzenli bir hayata, umulmadık bir yerden gelecek yardıma işaret eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Nişanlanmak

Rüyada tanımadığınız birisiyle nişanlanmak, güzel bir haber alacağınıza işarettir.

Nişanın atılması pek iyiye yorulmaz.

Rüyada bir nişana giden kişi yeni şeyler öğrenecek, yeni insanlarla tanışacak demektir.

Rüyada nişanlandığını görmek beklediğifırsatın geleceğine yorumlanır. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Nişanlanmak

Çağdaş Ulema: Nişanlandığınızı görmek; girişimde bulunduğunuz gereksiz bir işin yakında sona ereceğine. . .

Yabancı birinin nişanlandığını görmek veya bunun için merasim düzenlemek; pek yakında nişanlanacağınıza veya evleneceğinize…

Evli çiftlerin nişanlandığını görmek; iyi bir dostluğa işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nişanlanmak

Rüyada tanımadığınız birisiyle nişanlanmak, iyi bir haberle karşılaşacağınızı gösterir.

Nişan bozulması ise rüya tabirlerince pek hayra yorulmaz.

Rüyada tanımadığınız birisiyle nişanlanmak, güzel bir haber alacağınıza işarettir.

Nişanın atılması pek iyiye yorulmaz.

Rüyada bir nişana giden kişi yeni şeyler öğrenecek, yeni insanlarla tanışacak demektir.

Rüyada nişanlandığını görmek beklediği fırsatın geleceğine yorumlanır.

Rüyada tanimadiğiniz birisiyle nisanlanmak, iyi bir haberle karsilasacağinizi gösterir.

Nisan bozulmasi ise rüya tabirlerince pek hayra yorulmaz.

Rüyada tanıdık biri ile nişanlanmak; sıkıntı ve üzüntü yaşayacağınıza, tanımadığın biri ile nişanlanmak; bir tehlike ile karşı karşıya kalacağınıza, tanımadığınız iki insanın nişanlandığını görmek; mutlu ve huzurlu olunacağına işarettir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Nişanlı

Nişanlısını güleryüzlü görmek sevinçli haber ve gelişmelere, onu asık çehreli görmek - evli ve bekar kimseler için- üzüntü ve kedere delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Nişan. ) ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Nişasta

Rüyada nişasta görmek bazı problemlerin yaşanacağına, sakin bir hayata ve bekar için evliliğe delalettir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Nişasta

Yakınlarınızla tartışacağınıza ve aranızın açılacağına işaret eder.

Nişasta yediğini görmek arkadaşlarınız arasında sizin kötülüğünüzü isteyenler var demektir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Nişasta

Müellif: Rüyada nişasta yediğinizi görmek; üzüntüye…

Nişastayla helva yapıp yediğinizi görmek; menfaate…

Buğdayla nişasta yaptığınızı görmek; gelir elde edeceğinize işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Nişasta

Tahıl yahut patatesten elde edilen un özü (nişasta) görmek safi mala, hoş geçime, emeğin karşılığını almaya yahut debdebeli bir evliliğe delalet eder.

Rüyada nişasta görmek, evlilik işareti olarak yorumlanır. rumlanır. Yakınlarınızla tartışacağınıza ve aranızın açılacağına işaret eder.

Nişasta yediğini görmek arkadaşlarınız arasında sizin kötülüğünüzü isteyenler var demektir.

Dirilti, gürültü ile yapilacak bir evlilige delalet eder.

Bazilarina göre ise, rüyada nisasta veya nisasta helvasi görmek ve yemek, çok sakin ve durgun bir hayatiniz olduğuna. kimsenin etlisine sütlüsüne karismayip kendi halinizde bir hayat yasadiğiniza işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Padişah

Rüyada tahtına kurulmuş bir padişah görmek. izzete, şerefe, kuvvet ve kudrete delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, on iki veçhe ile tâbir olunur: a) İmamet, b) İlim, c) Hitabet, d) Şöhret, e) Hüküm, f) Hükme inkiyad, g) Güzel yüz, h) İzz ü devlet, i) Şeref, j) Yükseklik, k) Nimet, l) Kuvvet.

Rüyada adaletli bir sultanı veya padişahı görmek, dünya ve ahirette murada ermeye işarettir.

Danyal (a. s. ) demiştir ki: Rüyada sultanın rüzgâra tasarrui eylediğini görmek, onun hükmünün güzelliğine ve emrinin genişliğine delâlet eder.

Rüyada başından sarığını veya elbisesinden bir şeyi padişahın aldığını görmek, rüya sahibinin malının elinden gitmesine delâlet eder.

Eğer o kişi memur ise, memurluktan azledilir.

Rüyada padişahla beraber bir yorgan altına girdiğini görmek, sultandan gelecek mal ve hayra alâmettir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Padişah

Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır.

Rüyada padişah mutlu bir rüya olarak yorumlanır.

Eğer evli değilseniz evleneceğinize yorumlanır.

Eğer evliyseniz geçimli ve mutlu bir hayatınız yaşantınız olacağına yorumlanır. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Padişah

Bakınız; Devlet Başkanı.

Rüyada padişah görmek , olağanüstü mutlu bir rüya olarak yorumlanır.

Eğer evli değilseniz mutlu bir yuva kuracağınıza, evliyseniz son derece geçimli bir yaşantınız olacağına işarettir. Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır.

Rüyada padişah mutlu bir rüya olarak yorumlanır.

Eğer evli değilseniz evleneceğinize yorumlanır.

Eğer evliyseniz geçimli ve mutlu bir hayatınız yaşantınız olacağına yorumlanır. Ün, yüksek mevki, başarı olarak yorumlanır.

Rüyada padisah görmek, yükselmeye ve ilerlemeye işarettir. Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır. Padişah gören işinde ilerler.

Elini öpen ve önünde eğilen üstün sayılan birinden destek görür. Padişah rüyası onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanır. Padişah gören işinde ilerler.

Elini öpen ve önünde eğilen üstün sayılan birinden destek görür. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Padişah Çadırı

Bir kimsenin rüyada padişah çadırı görmesi, yine padişaha delâlet eder. Padişah çadırını gören kişi, sultanın düşmanına galip gelir ve onu kahreder.

Rüyada bir yere padişahın çadırının kurulduğunu görmek, sultanın askerlerini ve ordusunu çeken ve orduya kumanda eden bir melike delâlet eder.

Rüyada yeşil ve beyaz çadır görmek, iyilik, ihsan ve şehitlerin ve de salihlerin kabirlerini ziyaret etmeye işarettir.

Rüyada sultan çadırının durulduğunu görmek, saltanatının elinden gitmesine veya ölümüne delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Padişah Çadırı

Bakınız; Otağ.

Rüyada padisah çadiri görmek, sultandir. Padisah çadirini gören kimse, sultanin düsmanina galip gelir.

Bir kimse rüyada padisah çadirinin kuruldugunu görmek, sultanin askerlerini ve ordusunu çeken bir meliki görmeye delalet eder. Çünkü çadirlar, meliklerdir Fuatat ismi verilen kildan çadirlari görmek de, böyledir.

Ancak o çadirin tabiri padisah çadirinin tabirinden asagidir. Kubbe denilen kara çadir, tabirce fuatat denilen çadirdan alir. Sahrada yasayan kimselerin keçeden yapilan çadirlari, tabirce Hub eden asagidadir. Sultanin bu çadirlarin birisindep çiktiğini görmesi, saltanatinin bir kis kaybetmesine delalet eder.

Eğer çadir dürülürse, saltanati elinden gider veya ömrü biter padisah çadirlari, fustat çadirlari ve kubbe çadirlari gibi görülen çadirlarin renkleri yeşil veya beyaz olursa, iyilik ve ihsana yahut sehit ve salih kimselerin kabirlerini ya da beytül mukaddesi ziyaret etmeye delalet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Padişah, Hakim

Cafer Sadık: Padişahı neşeli ve moralli görmek; işinizin yolunda gideceğine…

Padişah veziri görmek; hayrını hemen göreceğiniz bir iş yapacağınıza veya bir kimse tarafından kınanacağınıza ve kaybettiğiniz bir malın tekrar elinize geçeceğine. . .

Padişah kapıcısı görmek; işlerden geri kalacağınıza ama sonunda muradınıza ereceğinize…

Padişah danışmanı görmek; birinden azar işiteceğinize…

Padişahın can yoldaşlarını görmek; işinizin düzeleceğine…

Padişahın yardımcılarını ve danışmanlarını görmek; iş konusunda kariyerinizin düzeleceğine…

Padişah uşakları görmek; birinden azar işiteceğinize ve basit bir iş yapmaktan aciz olacağınıza…

Padişah perdesi görmek; önü kapanan işinizin tekrar açılacağına…

Padişahın eşinin başörtüsünü görmek; birinin yalan yere size vaatte bulunacağına…

Padişahın hapsettiği mahkûmları görmek; üzüntü ve yoksulluğa. . .

Padişah cellatları görmek; kısa zamanda muradınıza ereceğinize. . .

Padişah katipleri görmek; aradığınız bir şeyi bulacağınıza. . .

Padişahın iyilikte bulunduğunu görmek; bir kadından menfaat elde edeceğinize. . .

Padişah kahyası görmek; yalan ve asılsız bir söz işiteceğinize. . .

Padişah hizmetkarı görmek; sıkıntı çekeceğinize…

Padişah terzisi görmek; işinizin düzeleceğine…

Padişah hazinedarı görmek; kadınlardan yana elinize bir şey geçeceğine…

Padişah aşçısı görmek; mutlu olacağınıza ve mal elde edeceğinize işarettir.

İbn-i Sirin: On iki şey görmek padişahlığa ve saltanata işarettir:

1-Resul-i Ekrem’in (s. a. a) sizi imam kıldığını görmek

2-Şeriat ilmini öğrenmeye çalışmak

3-Bir peygamberin sizi dinlediğini görmek

4-Bir peygamberin minberinde hutbe okumak

5-İçinde bulunduğunuz toplumda Resul-i Ekrem’in (s. a. a) de olduğunu görmek

6-Parmağınızda yüzük olduğunu görmek

7-Güneş veya güneş ışığı görmek

8-Bedeninizin nehre dönüştüğünü görmek

9-Gözünüzün şehir duvarı olduğunu görmek

10-Gözünüzün büyük bir caminin mihrabı olduğunu görmek

11-Bir hakimin size yüzük verdiğini görmek

12-Gözünüzün adeta bir inek gözüne dönüştüğünü görmek.

Bir padişahın eve, mescide ya da bir köye girdiğini görmek; bölge halkının sıkıntı yaşayacağına işarettir. “Belkıs: Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. (Herhalde) onlar da böyle yapacaklardır, dedi. ”[156]

Hz. Danyal (a. s): Bir padişahın size elbise veya taç verdiğini görmek; kendi halkınıza liderlik edeceğinize…

Padişahın başında taç olduğunu görmek; temiz kalpliliğe, şerefliliğe, talihe, işlerin düzeleceğine ve ömrün uzayacağına. . .

Padişahın başında eski, kırık ve kirli bir taç görmek; hükümdarın durumunun kötülüğüne ve ömrünün uzunluğuna…

Kendinizi padişah olarak görmek; zengin olacağınıza…

Padişahın ağlaya ağlaya evinize veya bulunduğunuz semte geldiğini görmek; semt halkının hükümetten yana sıkıntı yaşayacağına işarettir.

Kirmani: Padişahın sağ elinizi kestiğini görmek; bir olay üzerine sizden yemin etmeniz isteneceğine…

Padişah olduğunuzu ve insanlara adil davrandığınızı görmek; uyguladığınız adalet kadar saygınlık elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribi: Padişahın yanında saygın bir kişi olduğunuzu görmek; hükümetten menfaat elde edeceğinize…

Padişahı evinizde veya oturduğunuz semtte güzel bir kıyafet içinde görmek; saygınlığınızın artacağına…

Padişahta bir eksiklik olduğunu görmek; saygınlığınızın azalacağına…

Daha önce ölen bir padişahın sizinle gayet ılımlı bir şekilde konuştuğunu görmek; güzel işler yapacağınıza ve terk ettiğiniz işinizi yeniden ihya edeceğinize…

Kendi şehrinizde meçhul bir padişah görmek; nefsinize yenik düşeceğinize işarettir.

*İsmail Eş’as: Padişahın bir şehre girdiğini ve o şehrin hakimini mağlup ettiğini görmek; o şehirde yaşayan insanların işlerinin aksayacağına ve bir afetle karşılaşacaklarına…

Padişahın evinizde uyuduğunu görmek; hükümetin size işinin düşeceğine ve size iş imkanı sağlayacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Padişah görmek; iyi bir ticaret yapıp zengin olacağınıza…

Kendinizi padişah olarak görmek; kendi gücünüze gereğinden fazla güven duyduğunuza…

Padişah sarayında yaşadığınızı görmek; durumunuzun düzeleceğine…

Padişahların birbirleriyle tartıştığını görmek; toplumsal değişikliklerle karşılaşacağınıza…

Bir padişahın öldürüldüğünü görmek; ekonomik durumunuzun ansızın kötüye gideceğine…

Padişah tacı görmek; şansınızın iyi olacağına…

Başınıza taç geçirildiğini görmek; büyük bir hedefe kısa zamanda ulaşacağınıza işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Risale

Bakınız; Mektup.

Rüyada bir matbaada bir risale bastirdiğini görmek, uzaktan bekledigi müjdeli bir haberi alacağına delalet eder.

Bir risaleyi düzenlemeye çalistiğini görmek, düsündügü bazi isleri yapmak için plan hazirladiğına işarettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Risale Ve Mektup

Bir kimsenin rüyada kendisine bir yerden mektup geldiğini görmesi, hikmet ve büyük söze delâlet eder.

Rüyada bilinen birine hayrı ve iyiliği emreden bir mektup ya-, zıp gönderdiğini görmek, şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine ve Hak yola delâlet eder.

Rüyada içinde müjde haberleri olan bir mektubun geldiğini görmek, korktuğu şeyden emin olmaya ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, zevceye ve çocuğa işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine mektup getiren şahsı dövdüğünü görmesi, rüya sahibinin sapıklığa düşmesine, bazan da ölümüne delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Benzer Aramalar