fare

Rüyada Fare | Büyük Rüya Tabirleri

Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları aynı zamanda sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar. Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye, Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa. Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya. Farenin kediyle sıkı fiki ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka. Fare deliği bid’at isslemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere rağbet etmeye delalet eder. Fare gizli bir düşmana işaret eder. Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir. Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir.

Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir. Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız. Rüyada fare görmek, düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir. Genelde sağlıkla ilgilidir. İşte başarısızlık, zarardır. Fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir. Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur. Eğer görülen farenin rengi, fare renginde değilse, kadına değil, içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder. Bir kapan ile fare tuttuğunu gören, hile ile bir kadını kandırıp onunla evlenir. Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, hem ömrünün hem malının eksileceğine delildir. Kırmanî’ye göre; rüyasında burnundan fare çıktığını görenin ahlaksız bir kızı olur. Bir rivayete göre, akrabasından bir kadın kötü yola düşer, boğazından bir fare çıkardığını görenin, ahlaksız bir çocuğu olur. Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare ahlaksız bir kadına işarettir. Fare, düşmanla da yorumlanır. Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen fare, fesadçi bir kadına işaret eder. Çok fare, rızka işaret eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur. Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder. Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler. Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının giybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar. Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder. Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer. Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.

Rüyaların Anlamı | Müslim

Rüyada farelerin olduğu bir ev görmek o evin rızkının çok olmasına, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.

Bir kimsenin gündüz uykusunda farenin gezindiğini görmesi ömrünün uzunluğuna; farenin bir şey deldiğini görmesi, eve hırsız gireceğine işaret eder.

Rüyada fare öldürdüğünü görmek düşmanlara galibiyet ile yorumlanır.

Rüyada fare görmek, insanların arasını bozan kadına, rüyada kendi evinde fare olduğunu görmek, rızkının genişleyeceğine işaret eder.

Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır.

Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir.

Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.

Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir.

Rüyada küçük fare görmek, gizli çc. Lışan ve küçük zararlar veren bir kimseyle yorulur.

Rüyalar ve Yorumları | Muabbir

Rüyada fare görmek

Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye. Fare gizli bir düşmana işaret eder. Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları ayını zamanda sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir. Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız. Rüyada fare görmek, düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir. Genelde sağlıkla ilgilidir. Fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir. Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur. Eğer görülen farenin rengi, fare renginde değilse, kadına değil, içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder. Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, hem ömrünün hem malının eksileceğine delildir. Fare, düşmanla da yorumlanır. Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına işaret eder. Çok fare, rızka işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.  

Rüyada fare avlamak

Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya.

Rüyada kedi ve fare

Farenin kediyle sıkı fifki ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka.

Rüyada fare deliği

Fare deliği bid’at işlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere regbet etmeye delalet eder.

Rüyada ölü fare

Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.

Rüyada farelerin dolaştığını görmek

Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder.

Rüyada evde fare görmek

Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar. Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir. Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.

Rüyada kapanla fare tuttuğunu görmek

Bir kapan ile fare tuttuğunu gören, hile ile bir kadını kandırıp onunla evlenir.

Rüyada biryerlerinden fare çıkması

Kırmanî’ye göre; rüyasında burnundan fare çıktığını göre-nin ahlaksız bir kızı olur. Bir rivayete göre, akrabasından bir kadın kötü yola düşer. Boğazından bir fare çıkardığını görenin, ahlaksız bir çocuğu olur.

Rüyada kuyruğu kopmuş fare görmek

Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare ahlaksız bir kadına işarettir.

Rüyada farenin yerinden çıktığın görmek

Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.

Rüyada farenin bir şeyi deldiğini görmek

Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.

Rüyada fare avlamak

Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.

Rüyada fareye ok veya taş attığını görmek

Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının giybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder. Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer. Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz.

Rüyalar Kitabı | Müellif

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder.

Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.

Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına delâlet eder.

Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur. Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder. Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir. Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh. a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur.

Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir. Yine bir kişinin kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder.

Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir.

Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.

Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir.

Rüya Yorumlama Sanatı | Ulema

Allame Meclisi: Fare, kötüye…

Fare görmek; başınıza kötü bir iş geleceğine…

Fare yavrusu görmek; kötü bir kadınla karşılaşacağınıza…

Çok sayıda fare görmek; ömrünüzün uzun olacağına…

Fareyle oynamak; dünyaya meyledeceğinize işarettir.

Müellif: Fare; dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına…

Fare yakaladığınızı görmek; aynı özellikte bir bayanla evleneceğinize…

Birbirine benzer çok sayıda farenin evinizde toplandığını görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize bayan misafir geleceğine işarettir.

Kirmani: Burnunuz, kulağınız veya makatınızdan fare çıktığını görmek; kötü bir kız çocuğunuzun olacağına…

Ağzınızdan fare çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.

Cabir Mağribi: Tabir bakımından ev faresiyle çöl faresinin tabiri aynıdır.

Yatağınızda bir fare olduğunu görmek; bir kadınla gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza…

Fare eti yemek; fesat ehli bir kadının malını yiyeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema: Bir farenin etrafta serbestçe gezindiğini görmek; öfke veya soruna…

Fare sesi duymak; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…

Fare yakalamak; bir olayın ardından bahtınızın açılacağına…

Bir farenin kapana düştüğünü görmek; bir sorun yaşayacağınıza…

Çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize…

Kör fare görmek; başkaları tarafından önemsenmeyeceğinize. . .

Kör fare öldürmek; bir hata işleyeceğinize veya bir hataya kurban gideceğinize işarettir.

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Cumhur


Fare | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Fare


Fare Deliği

Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve sapıkların eserlerine uymaya alâmettir.

Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder.

Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Fare Deliği

Rüyada fare deligi, haktan sapip batil yolda yüründügüne işarettir. Fare deliğini agizla kiyaslarlar.

Bu sebeple bir fare deliginden çiktiğini görmek, kötü bir söz söyleye-rek, kendisini sevenleri inciteceğine veya ev halki arasinda bir huzursuzluk doguracağına delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen fare deligi, bid'atlara tabi olmaya, bid'atçi ve sapiklann eserlerine uymaya işaret eder. Fare deligi, agiza işaret eder.

Bundan dolayi delikten bir hayvan çiktiğini gören kimsenin agzindan o hayvan ayarinda bir söz çikar. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Gözsüz Fare

Rüyada, gözsüz kör bir fare görmek, körlüğe, hayrete, dağılmaya, mesleğin zorluğuna, üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder.

Bazı kere de, rüyada gözsüz fareyi görmek, yerinde sebata işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Kefaret

Rüyada kefaret verdiğini görmek ibadet borcunuz varsa muhakkak yerine getirmeniz gerektiğine, başka parasal borçlarınızı da en kısa zamanda ödemeniz gerektiğine işaret eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Kefaret

Oruç tutarak, haccederek yahut şeri olarak sadaka vererek kefaret verdiğini görmek borçlarını ödemeye güç yetirmeye delalet eder.

Rüyada kefaret borç ödemeye delalet eder.

Rüyada kefaret verdiğini görmek, oruç namaz ve benzeri dini borçlarinin biran önce eda edilmesi veya seran hangi usulde ödenmesi gerekiyorsa o usulde borcun yerine getirilmesine, Allah (cc) tarafindan bir ikazdir. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Benzer Aramalar