duman

Rüyada Duman | Büyük Rüya Tabirleri

Göğe doğru yükselen beyaz duman hayra, dumanın siyah ve etrafa dağıldığını görmek gizlenen bir şeyin ortaya çıkmasına, Uzaktan görülen duman uyarıya, Bacadan çıkan duman normal yollarla geçiştirilecek sıkıntıya, Evi duman kaplaması sıkıntı ve üzüntüye, DDumanlı bir yerde olduğunu görmek hile ve düzenbaz kimselerle olmaya, Göze duman kaçması geçici bir üzüntüye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Sis. ) Rüyada duman görmek yapacağınız girişimlerin amaçlarına ulaşacağını söyler. Sıkıntıdır.

Rüyada duman içinde kaldiğinizi ve bogulmak tehlikesiyle karsilastiğinizi görmek, is veya aile hayatinizda bazi buhranli anlarin gelip çattiğına, bundan kurtulmaya çalistiğiniza yorumlanır.

Dumanin yavas, yavas etrafinizdan çekildiğini gör-mek, içinde bulundugunuz kötü durumdan siyrildiğiniza ve ferah günlere kavusmanizin yakın olduğuna işarettir.

Rüya Yorumlama Sanatı | Ulema

İbn-i Sirin: Her yerde ateş yükseldiğini ve dünyayı duman sardığını görmek; dünyada kargaşa çıkacağına ve belaların baş göstereceğine işarettir.

Cabir Mağribi: Bir bölgede ateş olmadan duman yükseldiğini görmek; bölge halkının ilahi azap korkusu içinde olacağına ve tövbe etmeleri gerektiğine…

Evinizden veya iş yerinizden duman yükseldiğini görmek; zalim biri tarafından malınıza el konulacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Kara veya koyu duman görmek; mutsuzluğa…

Beyaz duman görmek; kısa süreli bir mutluluğa…

Ateşten kaynaklanan duman görmek; güç kazanacağınıza ve saygınlık elde edeceğinize işarettir.

Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslam Alimi

Rüyada duman görmek bir belanın, rf. Usibetin gelmesine işaret olarak yorumlanır.

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Allame Meclisi

Rüyada duman görmek, üzüntü, keder, gam ve sıkıntıya delâlet eder. Yine üzerine siyah bir dumanın çöktüğünü görmek, günah ve hataya işarettir.

Rüyada dumanın içinden selâmete çıktığını görmek, günahlardan tevbeye, sıkıntıdan feraha ermeye delâlet eder.

Rüyada sigara içtiğini ve etrafa duman savurduğunu görmek, üzüntü ve keder içinde bocalamaya işarettir. Çünkü insanlar kederlendikçe sigara yakarlar.

Büyük Rüya Tabirleri | Anonim


Duman | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Duman


İs (duman Kiri)

Maddi ve manevi sıkıntıdır.

İyi sayılmaz. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Sis (duman)

Rüyada sis görmek, keder, üzüntü ve dünya işlerindeki karışıklığa delâlet eder.

Rüyada güneş doğarak sisin dağıldığını görmek, devlet reisinin adaletine ve halkın gam ve kederinin gideceğine delâlet eder.

Rüyada kendi üzerine duman çöktüğünü görmek, fena ve kötü amellerdir. O kişi derhal kötü işlerinden dönüp Allah Teâlâ’ya tevbe etmelidir.

Bazı kere de sis görmek, bütün insanları içine alan fitne ve karışıklığa ve insanlar arasında çıkacak kavgaya delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Sis (duman)

Rüyada sis görmek üzüntü ve sıkıntıya, sisin dağıldığım görmek ise üzüntü ve sıkıntının dağılmasına, işlerin düzene girmesine işaret eder.

Rüyada üzerine duman çöktüğünü gören kimse, Allah-ü Teâlâ’dan korksun ve yaptığı kötü şeylerden vazgeçsin. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Sis (duman)

Rüyada kendisini sis içinde yürürken görmek, dostlarınızın size yardım edeceğime işarettir.

Rüyada ev içini sisli görürse, bazı anlaşmazlıklarla, ilginç şaşırtıcı olayların gerçekleşeceği ve bir tehlikenin yaklaşmakta olduğuna haber verir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Sis (duman)

Cafer Sadık: Rüyada sis görmenin dört tabiri vardır:

1-Şaşkınlık

2-İşlerde durgunluk

3-Bidat

4-Sapıklık

Müellif: Sisli hava; din yoluna…

Her tarafı sis kapladıktan sonra ortalığın aydınlandığını görmek; işinizin iyi olacağına…

Hava açıkken aniden her tarafı sis kapladığını görmek; ani ölüme işarettir.

Çağdaş Ulema: Önünüzün sisli olduğunu görmek; bir işi yapmak isterken beklenmedik sorunlarla karşılaşacağınıza ve tedbirli davrandığınız takdirde bunları aşacağınıza. . .

Sis dolayısıyla etrafı görememek; aklınızı iyi kullanmak zorunda olduğunuz bir görev üstleneceğinize işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sis (duman)

Din ve dünya işlerindeki karışıklığa, İzerine sis çökmesi ilahi azabı gerektirecek kötülükleri işliyor olmaya; Sis, tüm insanları içine alan fitneye ve karışıklığa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Duman. ) Rüyada insan kendisini sis içinde yürüyorken görürse, en yakın arkadaşlarından yardım göreceğine; ev içini sisle çevrili görürse, bir takım anlaşmazlıklarla, şaşırtıcı olayların belireceği ve yaklaşmakta bulunan bir tehlikenin gelmekte olduğundan haberi olması gerekir.

Rüyada kendisini sis içinde yürürken görmek, dostlarınızın size yardım edeceğime işarettir.

Rüyada ev içini sisli görürse, bazı anlaşmazlıklarla, ilginç şaşırtıcı olayların gerçekleşeceği ve bir tehlikenin yaklaşmakta olduğuna haber verir. Sisli bir havada yolculuk yapmak iş hayatında sorunlara, sisin içinden çıktığınızı gördüyseniz sorunlarınızın çözüleceği anlamına gelir. Büyük sıkıntı, dert, kederdir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Sis (duman)

Rüyada sis görmek, hayra yorumlanmaz.

Rüyasında üzerine şiş hücum ettiğini gören, batıl bir yola gider. Kendisini sis içinde gören, keder ve sıkıntı için girer.

Etrafında sis olup, bunun yavaş yavaş azaldığını görmek, kederinin ve sıkıntısının geçeceğine işarettir.

Bir yeri sis kaplayıp, tekrar dağıldığını görmek, önce anlayamadığı bir işi sonradan kavradığına delalet eder.

Bir yeri, bir memleketi sis içinde görmek, ora halkının keder ve sıkıntı içine düşeceklerine delalet eder. Güneş doğarak, sisi dağıttığını görmek, hükümet eliyle o sıkıntıya kederin geçeceğine delildir.

Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen şiş, rüya sahibinin din ve dünya işlerindeki kansikliğina işarettir.

Rüyada, üzerine duman çöktüğünü gören kimse, Allah’u Teala’dan korksun ve yaptığı kötü şeylerden vazgeçsin.

Rüyada görülen sis, bütün insanları içine alan fitne ve karışıklığa ve aralarında çıkacak kavgaya işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Tütün Ve Duman

Rüyada kıyamet alâmetlerinden olan dumanı görmek, korkuya, çetinlik ve şiddete, Allah tarafından gelecek bir azaba veya devlet başkanı tarafından gelecek musibet ve azaba delâlet eder.

Bu sebeple rüyada evinden veya dükkanından duman çıktığını görmek, rüya sahibinin maişetinde sıkıntı ve şiddetten, korku ve darlıktan sonra hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada dumanın kendisine gölge ettiğini görmek, sıtma hastalığı ile tâbir olunur. Yine rüyada kış ve yaz mevsiminde isabet eden dumanın sıcaklığı gam ve kedere işarettir.

Rüyada alevleriyle beraber duman görmek, halka çabucak isabet edecek ölüme alâmettir.

Bazı kere de duman görmek, onun çıktığı taraftan gelecek haberlere delâlet eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Tütün Ve Duman

Rüyada duman görmek, çetinlik ve şiddete, Allah-u Teala tarafından gelecek azaba işarettir. Bundan dolayı bir kimse, rüyada kendi dükkan veyahut evinden duman çıktığını görse, o kimse maişetinde sıkıntı ve şiddetten, korku ve darlıktan sonra hayır, ucuzluk ve bolluğa erer,Eğer görülen duman içinde et pişen bir ocaktaki ateşten çıkıyorsa, sıkıntı veşiddetten sonra rüya sahibinin ulaşacağı mal ve iyiliğe, ucuzluk, bolluk, çoknimet ve ferahlığa işarettir.

Rüyada görülen duman, üzüntü, keder, şiddet, zulüm yahut Allah-u Tealatarafından yok olmaya yahut kıtlık ve pahalılık ile azaba işarettir. Bazen de duman, onun çıktığı taraftan gelecek haberlere işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Benzer Aramalar