Rüyada Def Çalan | Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahliga ve sevince işarettir.

Def çalan kimse rüyada hasta adamin yanina girse, o hasta ölür.

Bazen de o kimse sihhat bulur ve halk o kimsenin ziyaretine toplanir.

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi | Cumhur


Def Çalan | Rüya Yorumları

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Def Çalan


Amel Defteri

İnsanlar için meydana gelecek önemli gelişmelere, adaletin egemen olmasına, Amel defterlerinin dağıtılarak kendi defterinin sağ eline verildiğini görmek kurtuluşa, sol eline verildiğini görmek günaha dalmaya, bunda ısrar ederse helak olmaya, Amel defterii kişinin yaptığı tüm iyilik ve kötülüğü kaydeden görevli meleklere, Amel defteri haklı ile haksızı ayırt eden adil kimseye delalet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Def

Bir kimsenin rüyada def görmesi, musibet, üzüntü ve kedere delâlet eder. Yine def görmek, kendisiyle beraber olan kimse hesabına şöhrettir.

Def bir hizmetçinin elinde görüldüğünde, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana çıkacak iyi bir hayırdır.

Rüyada defi, bir erkekle beraber görmek, gören kimse için şöhrete delâlet eder.

Rüyada görülen def, bazı kere evlenmeye, bazı kere de uzaklardaki bir kimsenin gelmesine işarettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada def çaldığını ve bunu usûl ve tertibi üzere üstadâne ifa ettiğini görmek, ismi iyilik ile meşhur ve dili fena bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r. a. ) demiştir ki: Rüyada bir kadın veya hizmetçinin çaldığı def sesini işitmek, neşe ve feraha; ihtiyar adamın çaldığı def sesini duymak, güzel talihe ve devlete; bir genç adamın çaldığı defi dinlemek de düşman zuhuruna delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz da der ki: Rüyada def çalmak, erkekler için şöhret veya musibete, kadınlar için de hayra delâlet eder. Yine rüyada ihtiyar bir adamın def çaldığını görmek, onun şöhret ve salâhına işarettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince delâlet eder.

Rüyada, def çalan birinin hasta kimsenin yanına gittiğini görmek, o hastanın ölümüne delâlet eder.

Bazı kere de o hastanın şifa bulmasına alâmettir. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Def

Bir kimsenin rüyada def zili görmesi, münakaşaya, düşmanlığa ve şöhrete delâlet eder. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Def

Rüyada def çalmak iyi huylu bir kadınla evlenmeye, çevresinde tanınan bilinen bir kişi olmaya, kaybolan bir kişinin gelmesine, gelecek dostane habere işarettir.

Bazen rüyada görülen def musibet, üzüntü ve kederdir.

Def, kendisiyle beraber olan kimse için şöhrettir.

Def bir cariyenin elinde olursa, o def, o cariyenin durumuna göre meydana çıkacak meşhur bir hayırdır.

Def, meşhur ve batıl bir surettir.

Def, bir erkek ile beraber olursa, o erkeğe yaklaşan kimse şöhret bulur.

Eğer def, bir kadında olursa meşhur bir işe veya senelerin içinde meşhur seneye delalet eder.

Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince işaret eder.

Def çalan kimse rüyada hasta adamın yanma girse, o hasta ölür.

Ahlak ve iyilikleri anlatılacak def ile o kimsenin üzerine ağlanır.

Bazen de o kimse sıhhat bulur ve halk o kimsenin ziyaretine toplanır. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Def

Erkek için üzüntüye, kadınların işine fazla karışmaya, Kadının def görmesi ve çalması sevince, Kadınların kendi aralarınde def çalıp eğlenmeleri düğün, nişan vs. gibi bir merasime, Def çalan birini görmek ferah ve sevince delalet eder.

Rüyada def çalindiğini ve bunu usulü ile yaptiğini gören, adi iyilikle taninan, fakat aslinda kötü olan bir kadınla ev-lenir.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: Def çalmak, erkekler için söhret ve-ya musibettir. Kadinlar için hayra delalet eder.

Es-Salimî'ye göre; rüyada def çalindiğini gören, üne kavu-sur. Yaptigi is hayırlı ise hayirla, hayirsiz ise hayirsizlikla söhret yapar.

Bir kadınin def çaldiğini görmek, onun adinin her tarafa yayilacağına işarettir.

Bir genç erkegin def çaldiğini görmesi, düs-mandan haber alacağına; ihtiyar bir adamin def çaldiğini görmesi de onun daha çok yasayacağına delalet eder.

Bir kadınin çaldigi defin sesini duymak nese ve feraha, bir genç erkegin çaldigi defin sesini isitmek ise düsmanin yakında ol-duguna işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen def musibet, üzüntü ve kederdir.

Def, kendisiyle beraber olan kimse için söhrettir.

Def bir hizmetçinin elinde olursa, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana çikacak bir hayirdir.

Def, bir erkek ile beraber olursa, o erkege yaklasan kimse söhret bulur.

Eğer def, bir kadınla olursa, meshur bir ise işarettir.

Rüyada dügünlerde çalinan zurna ve tanbur gibi seyler o evin halki için musibettir.

Def, bazen evlenmeye, bazen de kaybolmus bir kimsenin gdmesine işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Def Çalan

Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahliga ve sevince işarettir.

Def çalan kimse rüyada hasta adamin yanina girse, o hasta ölür.

Bazen de o kimse sihhat bulur ve halk o kimsenin ziyaretine toplanir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Defin

Rüyada ölerek defnedildiğini görmek, uzak bir yolculuğa işarettir.

Rüyada ölmeksizin kabre defnedildiğini görmek, eğer defneden kimseyi tanıyorsa, o adam rüya sahibi hakkında zulme kalkışır ve bu rüya onun zulmüne delâlet eder. Veya onun için söylenecek kötü söze işarettir.

Rüya sahibi kabirde öldüğünü gördü ise, kendisine yapılan o zulüm ile öleceğine alâmettir.

Eğer vefat etmeyerek kabirden çıktığını görürse, üzüntü, keder, borç ve dertten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada güneş doğduktan veya öğleden yahut güneş battıktan sonra defnolunduğunu görmek, kötülükle emredip iyilikten men etmeye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada defin görmek, hastalık, hapis, evlenme, emanet ve rehin ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada öldüğünü veya defnedildiğini görmesi, tevbe edemeden ölümün vuku bulacağına alâmettir. Kendisini kabirden çıktı görmesi, tevbe ve istiğfar etmeye delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun birleşmesine işarettir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Defin

Ölerek defnedildiğini görmek uzak bir yere yolculuğa, Canlı olarak kabre konmak zulme uğramaya, Kabre konmak bazen ev sahibi olmaya, üzerine toprak atılırsa mala, Evine kendi evine defnolmak, iş ve mesleğini yürütecek bir evlada, Birinin kendi evine defnnolduğunu görmek, onun meslek ve meşrebini izlemeye, Yaşayan birinin yaşayan birini defnettiğini görmek hileye, Ölünün ölüyü defnetmesi akrabalar arası münasebetin pekişmesine, Defnedildiği halde kabirden çıkmak tövbe ederek kendini kurtarmaya, Defnolmak bazen evlenmeye, emanete, rehin şeye, hastalık yahut hapse delalet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Defin Merasimi

Çağdaş Ulema: Kendi defin merasiminizi görmek; iyiye…

Tanıdık bir kimsenin defin merasimini görmek; miras alacağınıza…

Önemli bir şahsiyetin defin merasimini görmek; toplumsal değişikliğe…

Tanımadığınız birinin defin merasimine katılmak; bir dostunuzun kaza geçireceğine işarettir.

... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Define

Bir kimsenin rüyada define görmesi, helâl rızka ve ganimet malına delâlet eder. Yine define rüyası, helâl kazanca, hiç beklenmeyen yerden gelecek mirasa da delâlet eder.

Rüyada hasta birinin yıkık yerde define bulduğunu görmesi, o hastalıktan kurtulamayıp öleceğine işarettir.

Cafer-i Sadık (r. a. ) demiştir ki: Rüyada Kasr görmek on vech ile tâbir olunur: a) Nimet, b) Mal, c) Velayet, d) Mertebe, e) Riyaset (Baş olmak) , f) Şeref, g) Saltanat, ğ) Murada ermek, h) Ferah, ı) Sürür. Yine rüyada bir köşke girdiğini ve orada define bulduğunu görmek, ele geçecek nimete alâmettir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Define

Rüyada define bulmak helal kazanca, geniş rızka, beklenmeyen yerden gelen mirasa, çocuğa yorumlanır. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Define

Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır.

Bazılarına göre de karşılıksız bir aşka işarettir.

Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Define

Helal rızka, mala yahut zina mahsülü çocuğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Hazine. ) Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır.

Bazılarına göre de karşılıksız bir aşka işarettir.

Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur. Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır.

Bazılarına göre de karşılıksız bir aşka işarettir.

Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur.

Rüyada define bulmak, kişinin zevki için masrafa gireceğine işaret eder.

Eğer rüyada görülen değerli taşlar ise kişi, aşkta başarılı olacak demektir.

Rüyasında define buldugunu gören hasta olur.

Bir yikik yerde define buldugunu gören o hastaliktan kurtulamaz, ölür veya hastaligi uzar.

Eğer bir mahalle içinde bulursa hastaliktan kurtulur.

Bir baska rivayete görede: Rüyada define görmek, helal rizka ve ganimet malina işarettir.

Bazen de bu rüya, mirasa, zinadan çocuga ve disan atilmis seylere işarettir.

Rüyada define görmek, ilme işaret eder.

Binaenaleyh rüyada bir defineye rastladiğini gören kimse, eğer talebe ise ilme işarettir.

Eğer esnafsa ticaret yapar ve intakta bulunur.

Defineler insanin birçok sehirlerde nail olacagi is ve görevlere işaret eder.

Rüyada içinde az bir mal olan bir define buldugunu gören kimsenin, çabuk atlatacagi bir sıkıntıya işaret eder.

Eğer onda çok mal olursa, üzüntü ve kedere işaret eder.

Bazen de defineye kavusmak rüya sahibinin ölümüne işaret eder.

Rüyada bir define gördügünü gören kimse, zengin olur ve hakim tarafindan onun zenginligi ile hükmedilir.

Rüyada büyük bir mala rastladiğini gören kimse, sehid olur.

Define, isleri kolaylastirmaya işaret eder.

Bazen de define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire bir kiza işaret eder.

Bazen define insanin biriktirip yigdigi ve zekatim vermedigi mala işaret eder.

Define kar ve ticaret edecek yere işaret eder.

Bazen hazine görmek, sarraf veya cevherciyi görmeye işaret eder.

Bazen de kaybolmus bir seyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir seyi hatira getirmeye işaret eder.

Bir kimse rüyada bir define bulsa ve oraya girmeye mani bazi seyler görse, o kimsenin cimri ve zekatim vermeyen bir adam olduğuna işaret eder.

Eğer o kimse alimse, llminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altinda bulunan kimseler hakkinda adaletsizlik yaptiğına işaret eder.

Define soyu sopu temiz bir çocuga ve mala işaret eder.

Rüyada görülen define kisinin hanimidir.

Bundan dolayi hazinesinin yikildiğini gören kimsenin hanimi ölür.

Define Rüyada görülen define isleri gizlemeye ve örtülü hanima ve güzel elbiselere işaret eder.

Eğer define üzerinde ona kavusmaya mani bir sey yoksa, o kadınin müsrif olduğuna ve namusunu korumadiğına işaret eder.

Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir. Helal rızka, mala yahut zina mahsülü çocuğa delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Defne

Rüyasında defne gören kimsenin hayatında zevkli, güzel bir devre başlar. Kişi rahata ve huzura ulaşır. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Defnedilmek

Bir kimse rüyada ölerek defnedildiğini görse, uzak bir yolculuga çikar ve orada mala nail olmaktan mahrum olur. Ölmeksizin sag olarak kabre defnedildiğini gören kimse onu defneden kimseyi tamyorsa, o adam rüyayi gören hakkinda zulmünü açiga vurur. Yahut onun hakkinda kötü söz söyler ya da onu hapseder.

Eğer kabre girdikten sonra öldügünü görse, kendisine yapilar o zulümden ölür.

Eğer ölmezse zikredilen zulüm ve kederlerden yahut hapisten kurtulur.

Bir kimse kendisinin bir kabre atildiğini görse, o kimse rüya sahibini tehlikeye veya sonu tehlikeli bir seye atar.

Bir kimse kabrin lahdine konuldugunu i,crse, bir eve sahip olur.

Eğer üzerine de toprak döküldügünü görse o toprak miktannca mala işarettir.

Bazi tabirciler, bir kimse rüyada defnolursa onun dini yalan olur, ancak defnedildikten sonra kabrinden çikanlirsa rüyanin kötülüge işareti yoktur, dediler.

Eğer üzerine toprak saçildiğini görse, o kimsenin tövbeden ümitsiz ve mahrum olduğuna işarettir. Insanin ölmedigi halde kendisinin defnedildiğini görmesi, bütün insanlar için iyi değildir.

Bir kimsenin rüyada günes dogduktan, yahut ögleden ya da günes battiktan sonra defnolunmasi kötülükle emredip iyilikten sakindirmaya işarettir.

Rüyada sag adamin sag adami defnetmesi hiledir.

Bazen de bu rüya, defnedilenin fakirlikten zenginliğine, bekarliktan evlenmesine, geçimsizlikten sonra ünsiyet ve ülfetine işarettir.

Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi, bulundugu durumda borca girmesine işarettir. Ölünün ikinci defa defnedilmesi haddini asan kusurlarinin affedilmesine işarettir. Ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasinda samimiyet ve dostlugun birlesmesine işarettir.

Bazen de defin, hapis, hastalik, evlenme, emanet yahut rehin ile tabir edilir.

Bir kimse rüyada öldügünü yahut defnedildiğini görse, o kimsenin tevbe etmeden ölümü vuku bulur. Kendistni kabirden çiktiğini görse, o kimse tevbe ve istigfar eder.

Bazilari da, defin, evlilige işaret eder, dediler. Ölmeksizin kendisinin defnedildiğini gören kimse hapsedilir ve sikistirilir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Defnetmek

Rüyada birisinin defnedildiğini görmek, eğer defnedilen gerçekte ölüyse dua istediğine işaret eder.

Rüyada birisini ölmeden gömmek uzun bir hayat yaşayacağına işaret eder. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Defnetmek

(Gömmek) kişinin sırlarını iyi saklayacağı ve açığa çıkmayacağını gösterir.

Aynı zamanda ölü gömmek, bir haber sayesinde mala, mülke konmak olarak da yorumlanır.

Rüyada birisini defnedilirken görmek veya onu defnetmek, dügüne davet ile yorumlanır.

Bir kimseyi diri, diri gömülürken görmek, uzun bir ömür yasana-cak anlamina gelir. Gömülen kimse eğer vaktiyle hakikaten öl-müs biri ise, o kimsenin geride kalan akraba veya yakınlarindan dua ve Fatiha istediğine delalet eder. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Defolu

Bakınız; Özürlü. Rüyada görülen defolu bir eşya size hediye bir eşya geleceğinin gösterir. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Defter

Kişinin rüyada defter görmesi, maişetiyle uğraşmaya ve kuvvetli şeyleri zikretmeye delâlet eder.

Bir devlet reisi için rüyada defter görmek, ilimlere, ülkelere ve hazinelere işarettir.

İşsiz güçsüz kimsenin rüyada defter görmesi, iş bulmak ile tâbir olunur.

Rüyada memur ve işçi olan bir kimsenin kendi hesabını kâfi derecede verdiğini görmesi, yüce kadre, geniş rızka delâlet eder. Yine rüyada defter görmek, menfaat ve rızıklara, bazı kere de kast ve himmete, sıkıntı ve şiddete ve rızık temini için yolculuğa delâlet eder. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Defter

Rüyada defter görmek iş arayan kişi için iş bulmaya, rızkın genişlemesine, yardım görmeye, ekmek parası için yolculuğa, gurbete çıkmaya işarettir.

Rüyada defter görmek, maişetini ayarlamaya ve kuvvetli şeyleri zikretmeye işaret eder. Melikler için defterler görmek, iklimlere, ülkelere ve hazinelere, işsiz kimse için defter de, iş bulmaya delalet eder.

Defter görmek, menfaat ve nzıklara, bazen de kast ve himmete sıkıntı ve şiddete ve rızık aramak için yolculuğa delalet eder. ... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Defter

İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan faydalanacağınıza yorulur. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Defter

İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan faydalanacağınıza yorulur.

İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan faydalanacağınıza yorulur.

Rüyada defter çok önemlidir ve görülen şeyle beraber yorumlanır. Yaşamda yapılacak olumlu ve olumsuz gelişmelerdir.

Rüyada defter görmek, hesaplarinizda hassas davrandiğiniz için zarara ugramak ihtimaliniz olduğuna, bu yüz-den muhasebenizi dikkatli ellere birakmanizin sizin hayriniza olacağına yorumlanır.

Bir baska rivayete görede: Rüyada defter görmek, maisetini ayarlamaya işarettir, issiz kimse için defter görmek, is bulmaya işarettir.

Defter görmek, menfaat ve riziklara, bazen de kast ve himmete, sıkıntı ve siddete ve rizik aramak için yolculuga işarettir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Defterdar

Bir kimsenin rüyada muhasebeci ve defterdar görmesi, şiddet ve azab sahibi kişi ile tâbir olunur.

Eğer o muhasebecinin hesapta çetinlik göstermesi vaki olursa, rüya sahibine ondan gelecek bir kötülüğe delâlet eder.

Rüyada güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel ve temiz elbiseli kimseler tarafından hesaba çekildiğini görmek, rüya sahibi için güzel ve iyi amel işlemeye delâlet eder. Görülen rüya bu hallerin dışında zuhur ediyorsa, amellerde noksan ve kusurlara işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Defterdar

Kötülüğü iyiyiğine galip gelen kimseye, zulümle iş görmeye, İşsiz birinin defterdar görmesi iş bulmasına delalet eder.

Rüyada defterdar görmek, alacak verecek hesaplarinda daha dikkatli olmak gerektiğine, para islerinin bir süre için iyi gitmediğine yorumlanır. Bu rüya evlenmemis bir kadın için zengin bir evlenme yapmasina, yasli ise para kazanacağına işarettir. ... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Defterdar Ve Muhasebeci

Rüyada muhasebeci ve defterdar, azab sahibi bir kimsedir.

Eğer muhasebeci hesap yaparken zorlanirsa o kimseden rüya sahibinine bir zarar gelir.

Eğer isçi ve memur olan bir kimse kendi hesabim kafi derecede verdiğini görse, kadri yüksek, rizik ve geçimi genis olur. Hesabim vermekte aciz kaldiğini görse, kiymeti düser, üzüntü, keder ve ziyana ugrar.

Bir kimse hesaba çekildiğini görse, bid'at ve kötü düsüncede bulunduguna ve amel defterlerinde yazili olanlarla azaba ugramasina işarettir. ... Rüyalar Kitabı

Daha fazla oku...

Rüyalar Kitabı

Hanende (saz Çalan)

Rüyada hanende görmek, sevinç ve sürura; bazan da bir yerden bir başka yere taşınmaya delâlet eder. Çünkü saz çalan kişiler ordan oraya gezip dururlar. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Hatıra Defteri

Geçmişle yaşanan zamanın muhasebesini yapmaya, sağlam hafızaya ve geçmişte payılan şeyler için istiğfar getirmeye delalet eder. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Hedef

Rüyasında belli bir hedefe isabet ettiren kişi, başkalarının başarısız olduğu konuda büyük başarıya ulaşacak demektir.

Rüyanizda hedef görmeniz veya o hedefe atis yapmaniz, sizle rekabet edecek olan kimselere karsi onlarin oynadigi ayni taktigi uyguladiğiniza ve onlarin planlarini çürüterek basarinizi sagladiğiniza işarettir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Oyun Zili Çalan

Rüyada tunçtan yapilmis zili çalan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve dünya ile mesgul olan bir adama delalet eder. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Sadef

Rüyada inciler içinde sadef görmek, izzet ve şerefe, rütbe ve makama delâlet eder. Tüccar için sadef görmek, kar ve kazancın ziyadesiyle artacağına işarettir. ... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Sedef

Rüyada sedef görmek, kadın hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada bir sedefi olduğunu veya birinin kendisine bir sedef verdiğini görmek, yine kadın hizmetçiye delâlet eder ve rüya sahi bi bir hizmetçi alır.

Rüyada sedefin kırıldığını görmek, hizmetçinin ölümüne işarettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada sedef görmek, evlerde hizmet eden ihtiyar kadın hizmetçilere delâlet eder.

Bazı kere de sedef görmek, hamile kadının çocuk düşürmesine alamettir. ... İslami Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

İslami Rüya Tabirleri

Sedef

Rüyada sedef görmek evinize bir hizmetçi alacağınıza, hamile bir kadın için doğum yapacağına delalet eder.

Rüyada sedefin kırıldığını görmek ise hayra yorumlanmaz. ... Büyük Rüya Tabirleri

Daha fazla oku...

Büyük Rüya Tabirleri

Sedef

Rüyada sedef görmek evinize bir liihizmetçi alacağınıza, hamile bir kadın için doğum yapacağına delalet eder.

Rüyada sedefin kırıldığını görmek ise hayra yorumlanmaz. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Sedef

İbn-i Sirin: Sedefe sahip olmak; hizmetkar edineceğinize…

Sedefinizin zayi olduğunu görmek; hizmetkarınızın işten ayrılacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Bir sedef bulduğunuzu ve açtığınızı görmek; çok gizli bir sırrınızın açığa çıkacağına veya teşhir edileceğine işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Daha fazla oku...

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Sedef

Hamile kadının çocuk düşürmesine delalet eder. Bolluk ve paradır.

Rüyada sedef görmek, kadın hizmetçi ile tabir olunur.

Rüyasında bir sedefi veya birisinin kendisine bir sedef verdiğini gören, bir kadın hizmetçi alir.

Bu sedefin kirildiğini görmek, o hizmetçinin ölümüne delalet eder. Sedefin zayi görmek ise hizmetçinin evden kaçacağına işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada hamile kadınlarin sedef görmesi çocuk düsürmeye işarettir. ... Rüya Yorumlama Sanatı

Daha fazla oku...

Rüya Yorumlama Sanatı

Sedefotu

Müellif: Sedefotu; husumet ve zulme…

Sedefotuna sahip olmak veya birinin size sedefotu verdiğini görmek; sizinle fazlasıyla husumet edileceğine işarettir.

Cabir Mağribi: Sararmış veya solmuş sedefotu yemek; hastalanacağınıza…

Sedefotunu başkasına verdiğinizi veya evinizden dışarı attığınızı görmek; savaş ve husumetten kurtulacağınıza işarettir.

... Rüyalar ve Yorumları

Daha fazla oku...

Rüyalar ve Yorumları

Sedefotu

Sedefotu desteleri kişinin şeref ve haysiyetine, yüz altın yahut 325 Gr. gümüşe delalet eder.

Rüyada görülen sedef otunun her destesi rüya sahibinin seref ve haysiyetine göre, yüz altina veya yüz dirhem gümüse delalet eder.

Bu degerde bir bedeldir. ... Rüyaların Anlamı

Daha fazla oku...

Rüyaların Anlamı

Benzer Aramalar