Rüyada Almanya | Büyük Rüya Tabirleri

Bkz. Yabancı.

Hayallerinizi Yorumlamak İçin Eksiksiz Kılavuz |

Orta Avrupa'da bulunan Almanya, Kuzey Almanya Ovası, Orta Almanya Yaylaları (Mittelgebirge) ve Güney Almanya Yaylalarından oluşur. Almanya'nın başlıca nehirleri Tuna, Elbe, Oder, Weser ve Ren'dir. Rüyalarda Almanya metanet, disiplin ve yenilenmenin sembolüdür, ancak aynı zamanda Hitler ve II.

Element Ansiklopedisi |


Almanya | Rüya Tabirleri

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Almanya


Rüyalarınızda gördüğünüz sembollerle ilgili 12 rüya tabiri.

SaÇ

Kellik, Sakal.

Zenginlik ve doğurganlığın sembolü. Mitolojide saçın kesilmesi hadım olmakla eşdeğerdir. Delilah kilitlerini kestiğinde Samson'un gücü elinden alındı. Erkekler için saç bir özgürlük işaretidir; kadınlar için uzun saç kadınlığın bir göstergesidir. Robert Bly'a göre vahşi erkekler ve vahşi kadınlar her zaman kıllarla kaplıdır. ìKıllı' varlıkların hayalini kuranlar, canlılığa hasret, kendi tabiatlarını tatmin etme yolundadırlar. "Vahşi enerjilerin" özgür bırakılmasına duyulan bu özlem, altmışlar kuşağının mitolojisini anlatan Hair müzikalinde açıkça ifade ediliyor. dış dünyaya sunmak istiyorum. ìsaçları ayırmak anlamına da gelebilir.î

Eski bir Hint yorumuna göre, kesilen saç keder ve keder anlamına gelir.

Ayrıca, saç-rüyalarının yakın akrabalarla ilgili olduğu düşünülür. Ayrıca manevi ve fikri mülkiyet anlamına da gelebilirler.

Freud'a göre saç, ikincil bir cinsel özellik olarak fallik anlama sahiptir. Ayrıca The Language of Dreams'de Freud ve Steckel'e göre rüyada saç görmek hadım edilmek demektir.

Mitolojide saç ve sakal önemli bir rol oynar.

Masai'nin şefleri doğaüstü güçlerini kaybedeceklerinden korkuyorlardı. saçları veya sakalları kesilmişti.

Birçok ilkel kabile için saç tabu olarak görülüyordu.

Tehlikeden korunmak, saçını asla kestirmemek demektir. Frankonya (Almanya)'daki krallar, saçlarını kestirirlerse tahtlarını kaybederlerdi. Töton kabilelerinin genç savaşçıları saçlarını ve sakallarını ancak ilk düşmanlarını öldürdükten sonra kesebiliyorlardı. Bu nedenle saç, güç, kuvvet ve büyülü canlılık anlamına geliyor gibi görünüyor.

Folklor: Bol saç zenginlik demektir; küçük veya gri saç, sıkıntılar.... saÇ dream meaning

GÜl

Venüs'ün -sevgi ve bağlılığın sembolü.

Çiçek ve dikenin çelişkisi.

Gül, Batı'da lotusun Doğu'da oynadığı rolün aynısını oynar. Her ikisi de binlerce yaprak üreterek çiçek açar ve bilincin en yüksek aşamasını temsil eder.

Gül genellikle benliğin bir simgesidir. İyi bilinen bir aşk sembolü olarak, rüyayı görenin güven duygusuna işaret eder ve aşka daha açık olması gerektiğini öne sürer. Bu çiçeğin koku akışını iletmek için icat edildi. Ancak gülden gelen bu bitmeyen koku akışı aynı zamanda ömrünü kısaltır ve hızla solmasına neden olur. Bu muhteşem çiçek açan, güzel kokulu çiçek çok hızlı solduğu için, aynı zamanda bir ölüm sembolü olarak kabul edilir. >Gül aynı zamanda Kehanet'te ölümün habercisidir ve piskoposların ölümlerinden birkaç gün önce sandalyelerinin üzerinde beyaz bir gül buldukları anlatılır.

Ölümü haber veren gül inancı İngiltere'de adetleri etkilemiştir. ve insanların hasta bir kişiye gül getirmeye isteksiz olduğu Almanya. Ve eğer bir gül fidanı yeşil bir gül verirse -yani, İngiliz folklorunda olduğu gibi, yapraklar yeşerdiğinde- bir aile üyesi ölürdü. Gülün ölümle bağlantılı olduğu sadece İngiltere'de değildir. Eski Roma'ya kadar her yıl ölülerin onurlandırıldığı bir gül festivali kutlanırdı. Mezarlar gülden yapılan çelenklerle süslenirdi.

Eski çağlardan beri gülün yanında olup bitenler konuşulmaz. Antik çağda, masanın üzerine bir gül asıldığında, yemek o zamanki adıyla ìsub rosaî olarak alınırdı, bu da yemekten sonra sohbetten kesinlikle hiçbir şeyin tekrarlanmadığı anlamına gelir. gelenek: gülün varlığı, aralarında kafirler varken sessizliğin gözetilmesi gerektiğini gösteriyordu. günah çıkarma odası ve güller de mahkeme salonlarının sıvalarına dahil edildi.

Nilüfer gibi gül de mükemmel çiçek olarak kabul edilir ve bu, Hıristiyan Kilisesi'nin onu bilgeliğin simgesi olarak ilan etmesinin nedenlerinden biridir. . Bu, gülün İsa'nın sembolü haline gelmesine vesile oldu. Meryem de bir gül olarak tasvir edilir, ancak dikensiz bir gül çünkü Hıristiyan sembolizminde gülün dikenleri günahı gösterir ve Meryem günahsızdır.

Gülün çok mistik bir yanı vardır. Tespih okumak meditasyon olarak kabul edilir.

Sufiler, gülün ruhu arındırdığı ve güçlendirdiği söylendiği için "üçüncü göz" bölgesine damlatılan bir damla gül kokusuyla namaz kılar. Antik Yunanistan'da zaten bir gül çelenginin zihni güçlendirdiği düşünülüyordu.

Roma İmparatoru da aynı nedenle bir gül çelengi takmıştı. Romalılar, güllerin çok fazla içki içmenin etkilerini en aza indireceğini umdukları için yozlaşmış açık hava ziyafetlerinde gülden yapılmış çelenkler takarlardı. kurtuluş fikri. Dante'nin Paradiso'sunda, kurtulmuş günahkarlardan oluşan küçük bir grup, üzerinde meleklerin arılar gibi döndüğü beyaz bir gül şeklinde resmedilir. Kurtuluşa giden yolun ancak aşkla mümkün olduğu, aslen aşk tanrıçası Afrodit'e adanmış gül olan gülün belki de en önemli dersidir. Ancak gülün eti ve kanı da sembolize ettiği, Dionysos'un da gülün kendisine ait olduğunu iddia etmesinden anlaşılmaktadır. 70 yıl boyunca beyaz çiçek açan bir vazoda gül dalları hakkında; ve aziz sepetindeki fakir yemeğinin nasıl güle dönüştüğü hakkında.

Gülün büyüsüne ilgi duyanlar için Gülün Pentagramından da bahsedebiliriz.

Bağlantı kurarsanız Her taç yaprağın merkezini diğerinden sonra gelen taç yaprağın merkeziyle birleştirirseniz, Faust'un Şeytan'ı alt etmek için kullanmak istediği eski sihirli figür olan Druidlerin ayağı olan bir pentagram oluşturacaksınız.

Yunanlılar uzun olanı düşündüler Aristoteles'e göre beş element (ateş, su, toprak, hava) tarafından belirlenen Kozmos döngüsünün sembolü olmak için bir pentagram damgası taşıyan canlı, beş yapraklı gül fidanı ve eter). Ayrıca Gül Haçlılar, gülü gizli bilgeliğin sembolü olarak görürler ve onu haçlarında bir sembol olarak kullanırlar.

Gülün rengi de önemlidir.

Soluk bir gül, kötüye giden bir ilişkinin işaretidir. Jung'a göre gül her zaman bütünlüğün sembolüdür ve mandala biçiminde dünyanın düzeninin bir sembolünü temsil eder.... gÜl dream meaning

Gamalı Haç

Hitler Almanya'sının Üçüncü Reich'ı ile ilişkilendirilen bir sembol olan gamalı haç (saat yönünün tersine hareket eden bıçaklarla) yıkım güçlerini temsil eder. Saat yönünde dönüşüne ters çevrilmiş, yaratıcılığı ve yenilenmeyi ifade eder.... gamalı haç dream meaning

Avusturya

Avusturya, Doğu Alpler'in dağlık bölgelerinin çoğunu içerir. Ülkede birçok kar alanı, buzul ve karla kaplı tepeler bulunur. Tuna ana nehirdir ve ormanlık alanlar ülkenin neredeyse yarısını kaplar. Bu doğal özelliklerden herhangi birinin rüyanızdaki semboller olarak sizin için önemi olabilir mi? Odak manzara üzerinde değilse, Avusturya Mozart, Johann Strauss, Freud ve Klimt'in ülkesidir; ülke aynı zamanda, Almanya ve İsviçre gibi, detaylara verdiği önem ve mükemmellik için çabalama eğilimi ile tanınır.... avusturya dream meaning

Melek

(bkz. Otorite Figürleri, Simgeler)

İhtiyaç anında sizi koruyan ya da büyük olasılıkla ruhani nitelikte önemli mesajlar ileten kişisel bir rehber veya koruyucu.

İlahi nimetler ve koruma, hele biri sizi kanatlarıyla kaplıyorsa. Hıristiyanlıkta melekler, Tanrı'nın hizmetkarları ve habercileridir; genellikle hizmet görevlerinde inananlara eşlik eder ve onları korurlar.

Meleğin size karşı tutumu nedir? Onaylamıyorsanız, bu, gençliğinizden veya inancınızdan gelen önemli öğretilere karşı ihmalkar hissettiğinizin bir işaretidir. Bu, ìdoğruî ve ìyanlışî kavramları üzerinde suçluluk ve iç çatışmaya neden oldu.

Cesaret veya şerefin tanınması. Almanya'da kanatlı Valkyries, büyük kahramanları cennet versiyonları olan Valhalla'ya götürdü. Pers geleneğinde, ìhourisî olarak adlandırılan benzer varlıklar sadık, cesur savaşçıları sonsuza dek erotik bir cennete götürdü.

Kozmik modeller ve enerji. 6. yüzyılda Cosmas Indicopleustes adlı bir keşiş, meleklerin gök cisimlerini rotalarında itip çektiğini söyledi. Diğer dindar insanlar, yıldızların kendilerinin kılık değiştirmiş melekler olduğunu iddia etti.

Melek melekler: Okları insanları eros ve tutkuyla vuran, Roma aşk tanrısı Aşk Tanrısının bir türü.... melek dream meaning

Bİra

(bkz. İçecekler, Bira Üretimi)

Mısır'da, rüyada arpa birası görmek, rüyayı gören için uzun ömür anlamına gelirken, buğdaydan yapılan bira, ileride keyifli zamanların habercisiydi.

Sevgi ve bağlılık. Eski Almanya'da düğünlerde gelin ve damada ritüel birayla dolu Minne (aşk) bardağı ikram edilirdi.

Sosyal etkinliklerde. Özellikle İskandinav geleneğinde ve Amerikalı sporseverler arasında bu içecek, iyi arkadaşlarla paylaşılan bir çağrışım taşır. Bu nedenle, konukseverlik ruhunu da temsil edebilir.

Uygunluk ve ìadamlardan biri olma duygusu.î Hemen hemen tüm medeniyetler arasında bira, sıradan, sıradan halkın içeceğiydi ve genellikle birlikte keyif alırdı. .... bİra dream meaning

UÇan

(bkz. Uçak / Havaalanı, Türüne göre Kuşlar, Kelebek, Yarasa, Periler, türüne göre ikiye bölünmüşler, Kanatlar)

Özgürlük veya özgürlük. Zor bir durumun üstesinden gelmek ve sınırları aşmak.

Yalnız uçarsanız bu, olumlu farkındalıklarla dolu kişisel bir yolculuğu temsil eder.

Başkalarıyla uçuyorsanız bu, özellikle yeni bir uçuş için ailenizin, arkadaşlarınızın veya tanıdıklarınızın desteğini gösterir. çaba.

Beden Dışı Bir Deneyim (OBE): Ezoterik olarak, havada uçmak bazen bir BDD olarak yorumlanır. Elisha ve St. Anthony gibi Hristiyan figürlerin bu yeteneğe sahip olduğuna inanılıyordu.

Eski Mısırlılar astral bedene ba adını verdiler ve Almanya'da astral figür bazen görsel ikizlere benzetildi. Adı ne olursa olsun, bu tür bir seyahatin amacı ruhu eğitmek ve eğitmek ya da normal yollarla ulaşamadığınız birine potansiyel olarak yardım etmektir (Yatağa bakın).

Kanatlı : Uçarken bir kuşun kanatlarına sahipseniz, rüyanızın anlamına ilişkin olası ipuçları için o kuşla ilgili efsanevi veya folklorik bilgileri kontrol edin.

Örneğin, bir güvercinin kanatlarına sahip olmak, şiddet içermeyen niyetleri veya kararları gösterir.

Kusurlu düşünme (örneğin, ìfantezi uçuşlarıî).... uÇan dream meaning

Atış

At her zaman efsanevi bir hayvan olmuştur. Yüzyıllar önce, özellikle İngiltere ve Almanya'da rüyada beyaz at görmek, savaşın habercisi sayılırdı. Jung'a göre at, insanın büyülü yanını, bilinçsiz sezgiyi ifade eder. Gerçekten de bu büyülü karakterden, nalların iyi şans getirdiği inancı gelir. Atlar hızları nedeniyle rüzgarı, ateşi ve ışığı da temsil edebilirler.

Atları hayal etmek, tutkularınızı evcilleştirebileceğiniz anlamına gelir ve bu nedenle, iradeniz hareketlerinizi kontrol eder.

At koşarsa vahşi, kontrolü kaybettiğin ve kendini tutkularına kaptırdığın anlamına gelir.

Rüyada korkuyorsan, aynı zamanda en doğal içgüdülerinden korktuğunu da gösterir. Atlar aynı zamanda seks sembolleridir ve Freud'a göre baba figürünün korkunç yönlerini temsil ederler. Kısacası atlar, birincil ihtiyacı onları bastırmadan onlara hakim olmanız olan öznenin ruhunun vahşi güçleridir.

Bazı mitlerde ve peri masallarında atların insanlar gibi konuşma yeteneği vardır.

Bu olursa rüyada, bilinçaltınızın sizinle iletişim kuran sesidir. Yunan mitlerinde atlar, yeraltı ve ölüm tanrısı Hades ile bağlantılıydı. Bununla birlikte, en yaygın düşsel kehanet, atların uzak bir yerden gelen haberleri duyurduklarını söyler.

Rüyanda biri ata ayakkabı giyiyorsa, yakında en iyi talihe sahip olacaksın.... atış dream meaning

Rüya Tabirleri

ìTüm rüyalar kişinin yararınadır, keşke onları doğru yorumlasa.î
EDGAR CAYCE

Çoğu rüya resimlerle doludur: ölü ve diri insanlar, bilinen ve bilinmeyen, evcil ve vahşi hayvanlar, tanıdık ve tuhaf manzaralar ve binalar veya mücevherler, ev eşyaları, giysiler vb. Bir rüyanın genellikle bir tür hikayesi vardır. Kendinizi bir tür maceranın içinde bulabilirsiniz. Günümüzden veya geçmişten ünlüleri veya diğer ünlü insanları hayal edebilirsiniz.

Bir keresinde, ben doğmadan çok önce, Birinci Dünya Savaşı sırasında görevde olan Başkan Woodrow Wilson'ı ziyaret etmek gibi büyüleyici bir rüya görmüştüm. Başkanı rüyamda ziyaret ettiğimde, psişik ve okült tabiattaki pek çok şeyden bahsettik. Ne anlama geldiğini merak ettim. Benden biraz daha yaşlı olan ve okült konular hakkında çok bilgili olan rüya partnerim ile bu rüyayı tartıştığımda, bana Woodrow Wilson'ın Beyaz Saray'da seanslar düzenlediğini söyledi! O zamanlar, kendi okült çalışmalarıma yeni başlıyordum ve düzenli olarak psişik deneyimler yaşıyordum.

Yiyecek, rüyalarda sıkça görülen başka bir semboldür. Yiyeceğin türü, nasıl sunulduğu ve yendiği (eğer yemek yenirse) rüyayı görenin anlaması gereken konulardır. Yemek rüyaları, akşam yemeğinde ne yediğinizle veya ne yemek isteyip de alamadığınızla ilgili olabilir. Veya kilo vermek için diyet yapmak veya kilo almaya çalışmak gibi gıda endişeleriniz olabilir.

Rüya zihninin üretebileceği sembollerin sayısı neredeyse sonsuzdur ve bu sembollerin çoğu bireysel olarak yorumlanabilir. Ancak bazılarının evrensel anlamı vardır. Bu bölümde çoğunlukla birinci türden bahsedeceğiz.

KİŞİSEL RÜYA SEMBOLLERİ

Rüyalarınızdaki sembollerin anlamına ulaşmanın en iyi yollarından biri serbest çağrışımdır. Bu, psikolog Sigmund Freud tarafından popüler hale getirilen yöntemdir. Bu yöntemde, tetikleyici kelime verildiğinde aklınıza gelen ilk şeyle devam edersiniz. Kendi kelime çağrışımlarınıza aşina olmaya başlamak için 48ñ50. sayfalarda sunulan alıştırmaları yapın.

SEMBOLİK ANLAMLARIN BÜYÜTÜLMESİ

Rüyada bir sembol belirledikten sonra, anlamına ulaşmak için serbest çağrışım sürecini kullanabilirsiniz. Rüya sembolü hakkında hemen çağrışımsal bir düşünce almazsanız, uyan veya mantıklı bir şeye rastlayana kadar sembolle ilgili duygularınız ve deneyimleriniz arasında geriye doğru çalışın. Örneğin, rüyanızda bir kaplan gördüğünüzü varsayalım. Kaplanları sever misiniz yoksa onlar bir korku nesnesi midir? Belki yakın zamanda kaplanlarla ilgili bir doğa filmi izlediniz ve onların bir tür olarak hayatta kalmalarıyla ilgileniyorsunuz. Önemli olan, şu anda bir kaplanın sizin için ne anlama geldiğini keşfetmektir, çünkü sembollerinizin anlamları zamanla değişebilir.

Düzenli olarak rüyalarınızla çalışmaya başladığınızda ve rüyalarınızı hatırlama konusunda yüksek düzeyde bir beceri kazandıkça (bu konuyu 5. bölümde ele alacağız), kendi kişisel simgesel tarzınıza aşina olacaksınız. Çoğumuz, haçlar ve azizlerin veya kutsal kişilerin resimleri gibi aşina olduğumuz nesnelerden ve ayrıca günlük yaşam deneyimlerimizden sembolik olarak etkileniriz. Örneğin, herhangi bir evcil hayvanınız varsa, muhtemelen o hayvanı rüyanızda görürsünüz. Elbette evcil hayvan beslemeseniz bile hayvanları hayal edebilirsiniz ve vahşi hayvanları hayal edebilirsiniz. Ancak kendi evcil hayvanınızı hayal ediyorsanız, bunun yalnızca sizin için kişisel bir anlamı olacaktır.

Bazen, günün yarım kalan işlerini tamamlıyormuş gibi görünen bir rüya görürsünüz. Diyelim ki çözemeyeceğiniz bir matematik probleminiz vardı ve kendinizi bir sınıfta tahtaya çözümü yazılı olarak hayal ettiniz. Freud, rüyaların "istek gerçekleştirme" araçları olduğuna inanıyordu ve istediğimiz şeyleri veya deneyimleri (belirli bir kişiyle çıkmak gibi) hayal edebileceğimiz doğru, ancak rüyalar basit bir dilek yerine getirmenin çok çok ötesindedir. Hayallerinizle istikrarlı bir şekilde çalışarak fark edeceğiniz gibi, karmaşık ve çok düzeylidirler.

ìO zaman senin ben'in artık senin dünyevi küçük benliğin değil, tüm evrenin hayalini kuran Büyük Hayalperest'in ben'idir.î
Fred A . Kurt, Fizikçi

Rüya sembollerinin çoğu gerçek anlamıyla alınmamalıdır. Rüya sembolünün veya hikayenin mesajının sizin için ne anlama geldiğini anlamak için genellikle biraz hafiyelik yapmanız gerekir. Bir rüya kitabında okuduğum bir örnek, Bob Hope'un bir zıplama çubuğuna zıpladığı bir rüyaydı. İlk başta bu saçma görünüyor, ancak rüyayı gören kişi bunalıma girmiş ve rüya "Umut sonsuzdur" şeklinde yorumlanmıştır. İşte yemekle ilgili son zamanlardaki rüyalarımdan bir örnek.

 • Şekerin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektiren bir beslenme programına girmeye hazırlanıyordum ve başlamak için bir tarih belirler belirlemez, güzelce buzlanmış ve süslenmiş her türlü tatlıyı hayal etmeye başladım. kekler, üst üste yığılmış kremalı turtalar, keklerden kurabiyelere ve aradaki her şeye çikolatanın en baştan çıkarıcı şekerlemeleri, tatlı peynirle doldurulmuş ve kalın şekerle kaplanmış hamur işleri, her türden süslü Fransız meyveli turtaları.
 • İlk başta, bunu bilinçaltımın yeme alışkanlıklarımı değiştirmeye karşı basit bir direnişi olarak algıladım, ama aslında çok fazla şeker yemem ve tatlı yediğimde muhallebi gibi basit, ev yapımı şeyleri tercih ederim. , haşlanmış meyve veya meyve ayakkabısı. Buzlu kekleri hiç sevmedim, ayrıca gezegende çikolatayı sevmeyen birkaç kişiden biriyim! Öyleyse neden yemek bile istemeyeceğim tüm bu süslü tatlı yiyecekleri rüyamda görüyordum?
 • Bir hafta kadar süren rüyalarla ilgili ilk görüşüm şuydu: önceden yoksun hissediyordum ve hayal gücüm, tatlıları ortadan kaldırma kararımı zayıflatmak için bu tatlı tatlı görüntüleriyle beni kandırıyordu. Ama bu pek mantıklı gelmiyordu çünkü süslü şekerlemeler zaten yemek istediğim şeyler değildi. Bu yüzden daha derine baktım.
 • Benim için bir sembol olarak yemek neydi, özellikle de özenle hazırlanmış bu tür parti yemekleri? Pekala, parti yemeği, bir parti veya en azından akşam yemeği için şirket anlamına gelir. Kısmen yazmakla meşgul olduğum ve kısmen de kendimi eşit hissetmediğim için görece bir izolasyon döneminden geçiyordum. Sosyal hayatım neredeyse sıfıra düşmüştü. Rüyalar aslında bana, yaklaşan tatlı eksikliğinden değil, özel yiyeceklerin, özellikle tatlıların sosyal olarak temsil ettiği şeylerden mahrum kaldığımı söylüyordu. Gıda elbette beslenmeyi temsil eder; ancak hayallerim beslenme ile ilgili değildi! Yoksunluğa ilişkin ilk yorumum kesinlikle rüyaların gerçek anlamına dair bir ipucuydu. Yine de tatlılara değil, bazı tatlı günlere ve insanlarla daha fazla vakit geçirmek için ihtiyacım olan bir mesajdı. Yemek içermeyen bir buluşma düşünebilir misin? Genellikle süslü yiyecekler ve her zaman tatlılar.
 • Bunu örnek olarak kullanarak, süslü tatlı rüyalarının sizin için ne anlama gelebileceğini düşünün. Ve eğer hiç yemek hayal ettiyseniz, ne tür bir yemek ve hangi koşullar altında onu hayal ettiğinizi hatırlamaya çalışın. Ardından, bu çeşitli yiyeceklerin sizin için neyi sembolize edebileceğini düşünün.

İşte aynı çizgide, ancak farklı bir bükülme ile başka bir örnek - limon kabuğu!

 • Bir arkadaşım kilosuyla mücadele ediyordu ve biraz kalori kesmek için her gece martini içmeyi bırakmaya karar vermişti. Bunun yerine akşam yemeği ile tek bir kadeh şaraba geçmeye karar vermişti. Bunu yaptı ve kendini yeni yemek yeme tarzının tadını çıkarırken buldu. Ama sonra martinilerle ilgili rüyalar görmeye başladı. Yaklaşık bir hafta boyunca, bana limon kabuğu katılmış martini içeren rüyalardan başka bir şey görmediğini söyledi. Martinisine her zaman limon kabuğu yerine zeytin koyardı, bu yüzden bu onu şaşırttı. Bana rüyalardan bahsettiğinde, bir martini ısmarlarken, "Bir bükülme ister misin?" diyen bir barmenin standart dilini hatırladım. son zamanlarda ayak bileğini burktuğunu ve oldukça acı verici olduğunu, ancak sorun hakkında bir doktora görünme zahmetine girmediğini söyledi. Rüyası, bir ìtwistî'nin ilgiye muhtaç olduğunu gösteriyordu. Martini içmesiyle hiçbir ilgisi yoktu, tek fark bu tanıdık bir resimdi ve rüyalar her zaman kendi dilimizde konuşur, biraz çarpıtsalar bile!

Oldukça yaygın olduğunu bildiğimiz bazı rüya türlerinin uyku laboratuvarlarından hiç rapor edilmediğini not etmek ilginçtir (en azından araştırmamda bulduğum kadarıyla). Bunlardan biri kabustur. Görünüşe göre insanlar en derin korkularını bir uyku laboratuvarı araştırmacısına anlatmak istemiyorlar. Diğer bir yaygın tür, ıslak rüyadır, bu nedenle bir erkeğin rüya görürken meniyi boşaltması olarak adlandırılır (yine de dişiler de bu tür cinsel rüya görürler). Uyku laboratuvarlarındaki deneklerin çoğunun, genellikle ıslak rüyalar gördüğü varsayılabilecek genç erkek üniversite öğrencileri olduğunu belirtmek ilginçtir. Ancak bunlar, görünüşe göre, gözlem altındayken hayal edilemeyecek kadar özel kabul ediliyor.

Çoğu rüya, gerçek anlamıyla alınmamalıdır; Birinin ölmesini hayal etmeniz, o kişinin öleceği anlamına gelmez. Aslında, rüyaların gerçek yorumu tehlikeli olabilir ve korku ve endişeye neden olabilir. Ayrıca, rüya kitaplarına güvenilmemelidir. Kendinize ait içsel sembolik anlamlara sahip olduğunuzu tekrar etmeye değer. Benim için -hevesli bir kedi aşığı- için bir kedinin ne anlama geldiği ve kedilerden nefret eden ya da korkan biri için bir kedinin ne anlama geldiği, oldukça farklı bir şey olurdu. İçinizdeki sembol üreten mekanizmanın yalnızca size ait olduğunu, benzersiz olduğunu her zaman hatırlayın. Bununla birlikte, bilinçsiz süreçleri temsil eden okyanus veya su gibi evrensel sayılabilecek birkaç sembol vardır.

Kendi kişisel sembol sisteminizi yorumlamayı öğrenmenin en iyi yolu, sürekli olarak rüyalarınıza dikkat etmek, onları yazmak ve kendi yorumlarınızı yapmaktır. Rüya yorumu bir bilim değil, bir sanattır ve hiçbir bilimsel uyku laboratuvarı rüyaların içeriğini okuyamaz veya anlamını ölçemez. Eski Mısır tanrıçası kraliçesi İsis'in "Hiçbir ölümlü peçemi kaldırmadı" dediğine inanılıyordu ve bu, uyku laboratuvarlarında rüyanın gizemlerine nüfuz etmeye yönelik bilimsel çabalar için pekala geçerli olabilir.

Rüyalarınıza dikkat etmeye yeni başlıyorsanız, yorumlama sürecine en sık görülen sembolleri kaydederek başlayın. Bu, özellikle deneyimleyebileceğiniz yinelenen rüyalar veya motifler için geçerlidir. Örneğin, kedim Fuzz'ın (şimdi ölü) bir rüyada göründüğünü biliyorum, bu rüyanın konusunun kalp merkezim olduğu anlamına gelir. Rüyanın hikayesine ve Fuzz'ın ne yaptığına ya da nasıl etkileşimde bulunduğumuza bağlı olarak, kalbimle ilgili rüya mesajının ne olduğunu anlayabilirim.

ìŞu anda gezegende rüyaların önemli olduğunu düşünmeyen pek çok insan var. Belki de bir bütün olarak gezegenin sağlığının bozulmasına katkıda bulunan bu tutumdur. Öyleyse, gezegeni iyileştirebilecek rüyalar örmek, neslinizin Ruhsal Savaşçıları olan size giderek daha fazla bağlı.î

Dr. Laurel Ann Reinhardt, "Dream Weaving", Julie Johnson'ın The Thundering Years adlı kitabında

 • Geçenlerde rüyamda Fuzz'a araba çarptığını gördüm ama içgüdüsel olarak biliyordum ki hala hayattaydı. Erkek kardeşim dışarıda bir arabada bekliyordu ve ondan beni Fuzz'ı bulup acil veterinere götürmesini istedim. Yaptı ve Fuzz kurtuldu. Rüya, ciddi bir hayal kırıklığının hemen ardından geldi (kalbim kırıldı diyebilir), ama sonunda her şeyin yoluna gireceği söylendi ve öyle de oldu.
 • Bu rüyayla ilgili ilginç olan şey, kediye arabanın çarptığını görmeme rağmen onun hala hayatta olduğunu bilmemdi. Bu bana duygusal olarak incinmiş olmama rağmen bunun üstesinden geleceğimi söyledi. Ayrıca bana yardımın çok yakında olduğunu gösterdi - erkek kardeşim arabada bekliyordu ve hemen bir veteriner vardı. Acı verici bir deneyimden kurtulmama yardım edecek, başvurabileceğim arkadaşlarım vardı. Bu şekilde, rüyalarımız günlük yaşama taşar.
 • Rüya ve sezgi dünyası, gerçekten de gündelik gerçekliğimizden ayrı değildir. Bugün çoğu insan rüyalarının gerçek hayatla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyor, ama yanılıyorlar. Hepimiz çoğu zaman pek farkında olmadığımız karmaşıklıklara sahip çok yönlü varlıklarız. Pek çok insan yalnızca doğrusal düşünme (okullarda genç insanlara öğretilen standart modern zaman modu) üzerinde çalışıyor ve düşünmenin ve bilgi edinmenin başka yolları olduğunun farkında değil. Jane Roberts'ın Seth'in yazdığı bir dizi kitapta "kanallık yaptığı" "ruh rehberi" Seth'in dediği gibi, "Keşfetmeye başlamadan önce rüya görme hakkındaki fikirlerinizi, onunla ilgili kavramlarınızı değiştirmelisiniz." Aksi takdirde, uyanıkken kendi önyargınız kapıyı kapatacaktır.î

  Kişiliğimizin birçok yönü, biz onların farkında olmadığımız zamanlarda bile her zaman işliyor, tıpkı biz bilinçliyken vücut kimyamızın işine devam etmesi gibi. işleyişinden tamamen habersizdir. Rüyalar, görmezden geldiğimiz yönlerimizle konuşabilir, ancak dikkatimizi vermediğimiz ve sembolik mesajlarına açık fikirli ve güvenen bir yürekle yaklaşmadığımız sürece onlardan fayda sağlayamayız.

  Rüyalardaki sembolizm yorum gerektirebilir, ancak bu konuda zorluk çektiğimizde amacının bizi şaşırtmak olmadığını anlamamız gerekir. Dr. Jung'un otobiyografisi Memories, Dreams, Reflections'da dediği gibi:

  • Rüyanın arkasında anlamının gizli olduğu bir ìfaÁadeî olduğu konusunda Freud'la hiçbir zaman hemfikir olamadım - zaten bilinen ama tabiri caizse kötü niyetli bir anlam , bilinçten alıkonuldu. Bana göre rüyalar, aldatmak gibi bir niyeti olmayan, ancak bir bitki büyürken veya bir hayvan elinden geldiğince besini arar gibi elinden geldiğince bir şeyler ifade eden doğanın bir parçasıdır.

  İçinde rüyalarınızın anlamını çözmek için kendi kişisel rüya sembolleriniz ve motiflerinizle çalışarak, onlara her açıdan yaklaşmanız gerekebilir. Aşağıdaki zihin haritalama tekniği, tamamen sözlü veya yazılı bir mod kullanmaktansa, resim ve görselleri, renkleri ve çizimleri kullanarak daha iyi işlev gören kişiler için özellikle yararlıdır.

  Rüyalarınızı yorumlama pratiği yaptıkça ve sürece daha derinden daldıkça, bu keyifli bir alışkanlık haline gelecek ve kısa sürede oyunda eski bir profesyonel gibi hissedeceksiniz. Giderek daha iyi olacaksınız ve kendinize olan güveniniz artmaya başlayacak. Devam edecek küçük bir hayaliniz olsa bile, verimli fikirlere yol açabilir. İşte kişisel dosyalarımdan bir örnek:

  • Rüya: Bir çeşit otelde sarışın bir adam benimle konuşuyor. İngilizcesi başarısız olduğu için Fransızcaya giriyor ve Fransızcayı iyi bilmeme rağmen ne dediğini anlıyorum. Bana gerçek hayatta ön kapımdaki güvenlik kilidinin anahtarı gibi görünen bir anahtar veriyor. Ne için olduğunu soruyorum ve öğreneceğimi söylüyor. Oteldeki odama döndüğümde, anahtarın bir televizyona sığdığını, onu daha yüksek bir oktava veya UHF gibi bir kanala ayarladığını, ancak bundan çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Bu ìTVî'de bir şey izliyorum ama gerçekten anlamıyorum.
  • Bu kısa parçayla ilgili yorumum (çünkü hatırlamadığım daha çok şey vardı), bana ìkeyî veriliyor. kendimin daha yüksek bir kanalı. Henüz bu kanalı nasıl kullanacağımı bilmiyorum ve bu yeni tip televizyonda ne gösterildiğini anlayamıyorum. Diğer bir deyişle, tam olarak anlamadığım bir dilde iletiler alıyorum. Bu rüyanın benim için büyük bir anlamı vardı, çünkü o zamanlar "psişik" olma sürecindeydim, ama bunun ne anlama geldiğini veya nereye götüreceğini gerçekten bilmiyordum. Daha sonra Almanya'ya yaptığım bir seyahatte 'psişik kapının açılışını' deneyimledim, tarot okuyucusu, profesyonel astrolog ve psikoterapist oldum. Bu rüya, bu gelişmeleri önceden haber veriyor gibiydi. Adamın sarışın olması, Güneş'i veya Yüksek Akıl'ı düşündürür. Fransızca konuşması, hepsi anadili olarak Fransızca konuşan kendi Fransız atalarıma bir gönderme olabilir, ancak bana bu öğretilmedi, bu yüzden ilk günden itibaren İngilizce konuşarak büyüdüm. Bu, "yabancı" dili çocukken konuşulduğunu duyduğumdan "bildiğimi" ima etti.

  Biraz beceriyle, hayallerinizi günlük yaşamla bütünleştirmeye başlayabileceksiniz. Rüyaları belirli amaçlar için nasıl kullanabileceğinizi tartıştığımız bir sonraki bölümde bu konuya gireceğiz. Ancak lütfen rüyalarınızın konusuna, yorumlarına ve bunları nasıl kullanabileceğinize açık fikirli ve rahat bir şekilde yaklaşın.... rüya tabirleri dream meaning

Öngörülü Felaket Rüyaları

Aşağıdaki öngörüsel felaket rüyaları, dünya ile rüya gören zihnin birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna dair önyargılarımıza ve mantıklı açıklamalarımıza kesinlikle meydan okuyor.

Ward Hill Lamon, Recollections of Abraham Lincoln, 1847-1865 adlı kitabında Lincoln'ün kısa bir süre önce gördüğü bir rüyayı anlatıyor. onun ölümü. Rüyada Lincoln, Beyaz Saray'ın alt katında bir grup insanın yaslı bir şekilde ağladığını duydu, ancak araştırmak için gittiğinde, çaresiz ağlamalarına rağmen yas tutan kimse bulamadı. Doğu Odasına girdiğinde cenaze kıyafetlerine sarılı bir ceset buldu. Orada bulunan askerlerden birinin 'Beyaz Saray'da kim öldü?' sorusuna, 'Cumhurbaşkanı' cevabını aldı. Bir suikastçı tarafından öldürüldü. SS Titanic'in ölümünden bir gün önce, rezil gemideki bir kadın ertesi gün gerçekleşecek olan korkunç olayı rüyasında gördü. Endişeleriyle alay eden ve ricalarını görmezden gelen kocasına söyledi. Ancak rüya onu o kadar etkiledi ki, bir gece önceden gizlice hazırlandı ve her an hazır olabilmek için bütün çocuklarına sıcak tutan giysileri içinde uyuttu. Gece, gemi buzdağına çarptıktan sonra, o ve çocukları kurtarıldı ve batan gemiden kaçtı. Kocası ne yazık ki 1.500'den fazla kişiyle birlikte battı.

1914'te, yüz yirmi Newfoundland fok balığı kış aylarında Kuzey Atlantik'te bir buz kütlesine terk edildi. Gemi kaptanının ve diğer mürettebatın beceriksizliği, kayıpların iki gün iki gece fark edilmemesi anlamına geliyordu. Kurtarıldıklarında yarısından fazlası ölmüştü. Yıllardır Newfoundland mühürleme topluluğunun başına gelen en kötü felaketti. Ancak, felaket uyarı vermeden gelmedi. Hayatta kalan elli beş kişiden biri daha sonra felaketten iki hafta önce gördüğü bir rüyayı anlattı. Cassie Brown'ın felaketle ilgili raporuna göre: John Howlet haftalar önce tüyler ürpertici bir kabus görmüştü. Rüyasında buzdan bir dağın üzerindeydi, kaybolmuş ve donuyordu. Yalnızdı, korkunç ve ürkütücü bir şekilde yalnızdı, ama dolaştığı her yerde, etrafındaki buzun üzerinde belirsiz, tanımlanamayan "şeyler" vardı - seçebildiği belirli bir şekli olmayan şeyler. Kendini yolunu bulamayarak, ne olduklarını merak ederek ve onlardan korkarak o şeylerin arasında yürürken buldu. Rüyasında sayıyor, sayıyor, sayıyorduÖ Titreyerek ve son derece bunalımda uyandığında hala beyaz tepecikleri sayıyordu. birkaç gün içinde kim ölecekti. Ancak daha sonra karla kaplı vücutların rüyasındaki beyaz tepecikler olduğunu anladı.

Jung otobiyografisinde 1913'teki rahatsız edici rüyaları ve vizyonları anlatıyor. Bir vizyonda Almanya'yı kaplayan korkunç bir sele tanık oldu ve bir felaketi fark etti sürüyordu. ëGüçlü sarı dalgaları, yüzen medeniyet molozunu ve sayısız binlerce kişinin boğulmuş bedenlerini gördüm. Sonra tüm deniz kana döndü. Jung, bu görüntünün kişisel olduğunu varsayarak, kafasının karıştığını ve midesinin bulandığını söyledi. Kolektif doğasını ancak bir yıl sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verene kadar fark etti. Bu irrasyonel deneyim, Jung'u her kişinin bilinçaltının yalnızca kişisel değil aynı zamanda kolektif bir boyuta sahip olduğu sonucuna varmasına neden oldu. 21 Ekim 1966, Aberfan, Galler. O gün, büyük bir kömür dağının çöküp Aberfan kasabasının çocuklarla dolu bir ilkokul da dahil olmak üzere küçük bir bölümünü gömmesi sonucu 116 çocuk ve yirmi sekiz yetişkin öldü. Felaket, kasabadaki hemen hemen her aileyi etkiledi ve bütün bir çocuk neslini etkili bir şekilde yok etti. Felaketten sonra önsezi raporları gelmeye başladı. Ölen öğrencilerden birinin annesi, (afette ölen) on yaşındaki çocuğunun önceki gece bir rüya gördüğünü ve bunun felaketi önceden haber verdiğini bildirdi. Çocuk annesine şöyle dedi: "Rüyamda okula gittiğimi ve orada okul olmadığını gördüm.

Her yere siyah bir şey inmişti.í

Öngörüsel rüya raporları kelimenin tam anlamıyla Galler ve İngiltere'nin her yerinden geldi. Bir bayan, "koyu karanlıkta" boğulduğu bir kabus gördü. Bir başkası rüyasında küçük bir çocuğun büyük bir toprak kaymasıyla gömüldüğünü gördü. Bir diğeri, bir okul binasının bir kömür çığının altında kaldığını ve kurtarma görevlilerinin hayatta kalanlar için çılgınca kazı yaptığını açıkça gördü. Bir diğeri, diri diri gömüldüğü bir kabustan uyandı. Felaket sabahı Bayan Sybil Brown, çocukların "siyah, dalgalanan bir kütle" tarafından alt edildiğini gördüğü bir rüyadan uyandı. Önsezilerin muhtemelen en net olanı, kuzeybatı İngiltere'de, felaketten önceki gece yalnızca göz kamaştırıcı bir ışıkla yazılmış harflerden oluşan bir rüya gördüğünü iddia eden bir adam tarafından bildirildi: ABERFAN. O zamanlar rüyanın onun için bir anlamı yoktu. Saatler sonra, bunun ne anlama geldiğini dehşet içinde anlayacaktı.

11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ni yerle bir eden ve Pentagon'a zarar veren terörist uçak saldırılarının ardından ilginç bir olay meydana geldi: çok sayıda insan, canlı önceden bu felaketlerle ilgili hayalleri vardı. Rüyalar daha sonra gerçekleşen görüntülerle doluydu: binalara çarpan uçaklar, yere çarpan uçaklar, çöken yüksek binalar, binalardan çıkan alevler, gri kül içinde koşan insanlar ve panik, toplu ölüm ve savaş duyguları. Bu kabus gibi rüyalar o kadar gerçekçiydi ki, birçok insan korku ve ter içinde onlardan uyandı.

Öngörüsel felaket rüyaları hakkında en sık sorulan soru şu: Bu kadar çok insan bu felaketleri önceden hayal ettiyse neden önlemek için hiçbir şey yapılamadı? onlara? Cevap şu ki, önceden bilişsel rüyalar gören çoğu insan, rüyalarının önceden bildirilen olaylardan sonra gördüklerini anlar ve rüyalarının olaylarla nasıl örtüştüğünü görürler. Diğer rüya görenler, özellikle de periyodik veya sık sık önsezi rüyaları görenler, genellikle tam olarak ne, nerede ve ne zaman olacağını bilmek için yeterince spesifik detayları rüyalarında görmezler. Bazıları yalnızca, genellikle yakında, 'korkunç bir şey' olacağına dair bir korku duygusuna sahip olabilir. Örneğin, yüksek bir binanın yıkıldığına dair bir rüya, teröristlerin 11 Eylül 2001 sabahı Dünya Ticaret Merkezi'ne uçak uçuracakları ile ilgili ani bağlantıyı ateşleyemezdi. Bu, rüyanın, rüyayı görenin hayatındaki duygusal kargaşayı yansıttığını düşündürür.... Öngörülü felaket rüyaları dream meaning

Bayraklar Ve Sembolizmleri

Rüyada bir bayrağa nasıl davranıldığı, bayrağın temsil ettiği ülkeye karşı beslediğiniz duyguları temsil edebilir.

Kirli, yanmış, yırtılmış veya ayaklar altına alınmışsa bu, ülkeye saldıranlara karşı öfke anlamına gelebilir. veya ülkenin kendisine karşı öfke. Kalabalığın içinde sallanan bayraklar denizi iyi huylu bir vatanseverliği veya aşırı derecede güçlü bir milliyetçilik önsezisini akla getirebilir.

Bayrak bilinmiyorsa, tüm aile ve arkadaş ağınızın bir kabile amblemi olabilir. Onlar tarafından desteklendiğinizi veya ihmal edildiğinizi hissediyor musunuz? Rüyada bayrağa karşı olumlu ya da olumsuz tavırlarınız bu konudaki bilinçaltı duygularınızı açığa çıkarabilir. Her zaman olduğu gibi, kendi bayrağınızın renkleri - bayrağın sizin tarafınızdan bilinip bilinmediği veya gittiğiniz bir ülkeyle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği önemli olacaktır.

Bayrakların evrensel sembolizmi söz konusu olduğunda, belirli sembollere anlam atfedebilirsiniz. , ancak önce kişisel çağrışımlarınızın dikkate alınması gerektiğini unutmayın. Örneğin, Yunanistan, İskandinav ülkeleri ve İngiltere'nin bayraklarındaki haç, Hristiyanlığın bir sembolüdür, ancak size başka bir şey anlatıyor olabilir.

Benzer şekilde, Suudi Arabistan bayrağındaki Arapça "Tanrı yoktur" yazısı ama Irak bayrağındaki Allah, Muhammed O'nun Elçisidir' ve 'Allah Uludur' ibareleri de İslami mesajlardır. İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı eski bir Yahudi sembolüdür.

Dini sembolizm renklerle de ifade edilebilir. Yeşil, Libya, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi Arap ve İslam ülkelerinin bayraklarında sıklıkla kullanılır; Kuveyt, Ürdün ve Filistin bayraklarının tümü yeşil bir şerit içerir. Türkiye, Tunus ve Pakistan bayrakları, başka bir geleneksel İslami sembol olan hilal içerir.

Komünist kökenli bayraklar, eski SSCB bayrağında ve şu anki Angola bayrağında olduğu gibi bir orak çekiç veya kırmızı bir arka plan içerebilir. Çin ve Vietnam bayrakları gibi. Kartal, bin yılı aşkın bir süredir büyük ve kalıcı bir Hıristiyan bölgesi olan Roma İmparatorluğu döneminden beri ulusal veya emperyal bir sembol olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, Almanya, Mısır, Rusya ve Ortodoks Hristiyan Kilisesi de dahil olmak üzere birçok Hristiyan, imparatorluk ve diğer gelecek vadeden ve umutlu kişi benzer amblemleri benimsedi.

Bayrağın ortasındaki ëRí gibi bayraklardaki diğer semboller kendi kendini açıklayabilir. eski Ruanda bayrağı veya Lübnan bayrağındaki sedir ağacı gibi bir ülkenin tarihi, coğrafyası veya flora ve faunası ile açıklanabilir.... bayraklar ve sembolizmleri dream meaning

Bİlİnmeyen Ülkeler

Rüyanızda kendinizi her şeyin garip göründüğü ve hiçbir şeyin tanıdık gelmediği bir ülkede buluyorsanız, bu durum değişimle baş etmekte zorlandığınız anlamına gelebilir. Ancak insanlar cana yakın ve misafirperverse bu, uyanık yaşamda yeni bir fırsatın teşvikine ve tatminine işaret edebilir.

Belirli bir ülkeyi hayal ediyorsanız ancak daha önce oraya hiç gitmediyseniz, yaşadığınızı hayal ediyor olabilirsiniz. orada geçmiş bir yaşamda. Alternatif olarak, böyle bir rüya kendi içinizdeki bilinmeyeni temsil edebilir, rüya yolculuğunuz bilinçaltınızın keşfini temsil edebilir.

Rüyalarınız, uyanık yaşamdaki durumunuz hakkında yorum yapmak için birçok yönden yabancı ülkeleri kullanabilir. Örneğin, ödenmesi gereken faturalarınız varsa, rüya İsviçre gibi bir vergi cennetinde geçebilir; içgüdülerinizle ilgiliyse, tropikal bir ormanda geçiyor olabilir. Rüyalarınızdaki ülke ile kişisel çağrışımlarınız yoksa, rüyanız Polonya veya Rusya gibi soğuk bir ülke ile ilgiliyse, böyle bir rüya duygusal hayatınız hakkında olabilir ve soğuk ülkeler hayatınızda daha fazla sıcaklık ihtiyacını temsil eder. Aynı şekilde, Afrika veya Güney Asya'dakiler gibi sıcak ülkeler de tutkuyu temsil edebilir.

Daha spesifik olarak, Fransa'yı aşkla, İtalya'yı gösterişle, Almanya'yı verimlilikle, İspanya'yı tutkuyla, ABD'yi özgüven, sıkıcı Belçika ve yabancıları ve yabancı ülkeleri klişeleştirdiğimiz diğer tüm klişeler.

Yabancı Yerler ve Halklar

Rüyanızda belirli bir yabancı ülke vurgulanıyorsa, aşağıdaki çeşitli ülkeler, kıtalar ve bölümler hakkında kısa bilgiler yorumlama konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca, rüyanızda karşılaştığınız veya belirli bir ülke veya bölgeden olduğunu tanıdığınız bir yabancı için de geçerli olacaktır. Örneğin, rüyanızda bir Fransızla tanışırsanız, Fransa yorumu geçerli olacaktır. Konum, haritadaki şekil, manzara, tarih veya belirli bir ülke ile ilgili verilen ayrıntılardan herhangi birinin sizin için kişisel bir ilişkilendirmeyi tetikleyip tetiklemediğine bakın. Ayrıca, rüyada nasıl hissettiğinize de dikkat etmeniz gerekir, çünkü bu, yorumlamada size yardımcı olacaktır. Her ülkeyi listelemek imkansız olurdu; Aşağıdaki liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir ve yalnızca doğru çizgide düşünmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

Hayalini kurduğunuz ülke veya yabancı kişi alfabetik listede yoksa veya daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, aramanıza değer olabilir. kendi araştırmanızı yaparken.

Sonunda, hayalinizdeki ülke belirli bir kıtaya veya bölgeye ait olacak; Sadece ülkenin kendisi tarafından önerilenlerden daha geniş meselelerin söz konusu olup olmadığına bakın.... bİlİnmeyen Ülkeler dream meaning